MOBILITEIT EN VERVOER
Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid
Latvia

Latvia

26. september 2019
European Commission Representation in Riga, Aspazijas bulv. 28, Riga LV-1050
Latvia
20. oktober 2015 t/m 31. december 2015
Baloži Secondary school
Latvia
15. juni 2015
EC Representation house in Riga, 28 Aspāzijas bulv.
Latvia
13. december 2014
Balozi Secondary school
Latvia

Izdevniecība „AutoInfo”

Izdevniecība „AutoInfo”

SIA „Aģentūra Zebra”

SIA „Aģentūra Zebra”

SIA ”Scania Latvia”

Scania Latvia ir oficiālais Scania pārstāvis Latvijā, kas piegādā kravas automašīnas, autobusus un nodrošina to apkopi, remontu un rezerves daļas.

SIA ”Scania Latvia”

Scania Latvia is an official representative of Scania in Latvia, and engages in supplying trucks and buses and ensuring their maintenance, repair and spare parts.

 

Latvijas Medicīnas Studentu asociācija (LaMSA)

Latvijas Medicīnas Studentu asociācijā (LaMSA) ir četras darba grupas – sabiedrības veselības (SCOPH), reproduktīvas veselības (SCORA), medicīnas izglītības un apmaiņu grupa. Sabiedrības veselības darba grupa realizē vairākus projektus, tai skaitā „Lācīša Ķepainīša slimnīca” bērniem, ‘’Diabēta dienas’’ sadarbība ar Diabēta asociāciju, „Sirds Dienas”, kā arī aktīvi piedalās „Tabakas un alkohola kontroles koalīcijā”. Darba grupa organizē arī lekcijas skolās.

Latvian Medical Students' Association (LaMSA)

Latvian Medical Students' Association (LaMSA) consists of four Standing Committees – public health (SCOPH), reproductive health, including HIV/AIDS prophylaxis group (SCORA), medical education and exchange Standing Committees. Public health working group runs several projects, including "The Teddy Bear Hospital" for children, ‘Diabetes' days’ in cooperation with Association for diabetes, "Heart’s days”. SCOPH is an active member of the Latvian National Coalition on Tobacco and Alcohol Control (TAKLNK). The working group also organises informative lessons in schools.

SIA „Fūrmanis FF”

SIA Fūrmanis FF nodarbojas ar automašīnu iznomāšanu un piedāvā klientiem ekonomiskās, kompaktās un vidējās klases vieglās automašīnas, kā arī minibusus. Mēs sniedzam ilgtermiņa, īstermiņa nomas pakalpojumus, veicam transfērus un pasažieru pārvadājums.

SIA „Fūrmanis FF”

SIA Furmanis FF ir a car rental company and offers its customers economic, compact and middle class cars, as well as minivans. The company provides long-term and short-term renting services, as well as transfer services around Baltic States.

 

SIA „Norma-A”

Kompānija “Norma-A” dibināta 1993.gadā, un pašreiz tai ir 17 gadu liela pieredze pasažieru pārvadājumu jomā. 1997. gadā "Norma-A" sāka darboties ar zīmolu ECOLINES. Katru gadu kompānijas "Norma-A" autobusus izmanto vairāk kā 200 000 pasažieru starptautiskajos un ap 500 000 pasažieru reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos.

SIA „Norma-A”

The company "Norma-A” was founded in 1993 and currently has a 17-year-long experience in carriage of passengers. In 1997 "Norma-A" started to operate under the brand ECOLINES. Each year more than 200,000 passengers on the international routes and more than 500,000 passengers on the regional routes choose company’s buses for their trips.

 

SIA „Dienas Mediji”

Dienas Mediji ir izdevniecība, kas izdod 12 laikrakstus un uztur 12 laikrakstu portālus - divus nacionālos laikrakstus, bezmaksas laikrakstu Rīgā latviešu un krievu valodā, kā arī 9 reģionālos laikrakstus.

SIA „Dienas Mediji”

The publishing house “Dienas Mediji” publishes 12 newspapers and manages 12 newspaper portals, among which: two national newspapers, one free of charge newspaper in Riga in both Latvian and Russian, as well as 9 regional newspapers.

 

SIA “Veiters Korporācija”

Tipogrāfija „Veiters” sniedz pilna servisa poligrāfiskos pakalpojumus – dizaina izstrāde, pirmsdrukas sagatavošana, druka un pēcapstrāde. Uzņēmumā strādā 62 profesionāļu komanda, ražošanas procesā lietojot modernākas iespiedmašīnās un pēcapstrādes iekārtas. Tipogrāfija sniedz drukas un projektu vadības pakalpojumus Latvijā un Eiropā, un tās produkcija aptver no skrējlapām līdz mākslas izdevumiem.

SIA “Veiters Korporācija”

The printing house Veiters provides a full range of printing services: design, pre press preparation, printing and post press treatment. The company's team is composed of 62 professionals working on modern printing and post press equipment. Veiters provides printing and project management services in Latvia and Europe and the product range varies from leaflets to art editions.

 

SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" izveidota 1992. gadā un ir pirmais un lielākais mobilo sakaru operators valstī. Līdztekus pamatpakalpojumam – balss pārraidei – LMT, tāpat kā vadošie mobilo sakaru operatori visā pasaulē, aizvien vairāk uzmanības pievērš pakalpojumiem, kas saistīti ar datu pārraidi, bezvadu piekļuvi internetam un trešās paaudzes mobilo sakaru pakalpojumiem.

SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" was founded in 1992 and is the first and the largest mobile operator in Latvia. Besides its principal activity – providing of voice transmission - LMT, as well as leading mobile operators worldwide, develops services related to data transmission, wireless Internet access and third-generation mobile services.

 

A/S “Aldaris”

Aldaris dibināts 1865. gadā un ir viena no nozīmīgākajām alus darītavām Latvijā un Baltijas valstīs, veidojot daļu no Carlsberg Grupas uzņēmumiem. Aldaris produktu klāstā atrodami tādi produkti kā alus, dzeramais ūdens, alkoholiskie kokteiļi, bezalkoholiskie dzērieni un enerģijas dzērieni. Ņemot vērā to, ka uzņēmums ražo arī alkoholiskus dzērienus, sociālā atbildība ir viena no uzņēmuma stratēģiskajām prioritātēm. Aldaris ir Latvijas alus darītāju asociācijas un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas biedrs.

A/S “Aldaris”

Aldaris was founded in 1865 and is one of the most important breweries in Latvia and in the Baltic States, forming a part of the Carlsberg Group. Aldaris product range includes beer, water, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages and energy drinks. Given the nature of products, social responsibility is one of the strategic priorities of the company. Aldaris is a member of the Latvian Brewers' Association and Latvian Federation of Food Enterprises.

 

A/S „DELFI”

A/S "Delfi" ir Interneta mediju kompānija, kas nodarbojas ar vairāku portālu uzturēšanu un attīstību – www.delfi.lv; rus.delfi.lv; www.mango.lv. "Delfi" piedāvā daudzpusīgu un operatīvu ziņu klāstu, e-pasta pakalpojumus, foto, video, spēles, forumus u.c. pakalpojumus.

A/S „DELFI”

A/S "Delfi" is an Internet media company that manages and develops several portals - www.delfi.lv; rus.delfi.lv; www.mango.lv. "Delfi" offers diverse and up-to-date range of news, e-mail services, photo, video, games, forums and other services.

 

AAS „BALTA”

AAS „BALTA” ir viens no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Latvijas tirgū. AAS "BALTA" ietilpst Apvienotās Karalistes apdrošinātāju grupā RSA Group (Royal Sun Alliance Group), kas ir viena no pasaulē vadošajām starptautiskajām apdrošināšanas grupām ar 300 gadu pieredzi. AAS "BALTA" strādā aptuveni 750 cilvēku.

AAS „BALTA”

AAS BALTA is one of the leading insurance companies in Latvia. AAS BALTA is part of the UK insurance group RSA Group (Royal Sun Alliance Group), which is one of the world's leading international insurance groups with 300 years of experience. AAS "BALTA" employs about 750 people.

 

Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas nodrošina normatīvajos aktos noteikto funkciju realizēšanu. Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijā strādā aptuveni 90 darbinieki. Pašvaldības darbu vada dome 13 deputātu sastāvā, kuri tiek ievēlēti vēlēšanās reizi četros gados. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kurš strādā pašvaldības domes priekšsēdētāja pakļautībā.

Pagina's

Abonneren op RSS - Latvia