MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Carta Europea de la Seguridad Vial
Lithuania

Lithuania

Our member LAS announcing the call for good practice in Lithuania

6. Noviembre 2017
Girteka Logistics HQ
Lithuania
23. Noviembre 2017
Lithuania
23. Noviembre 2017
Kempinski hotel
Lithuania
6. Abril 2017
Lithuania

AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI (LG) - Lithuanian Railways

 

JSC Lithuanian railways is one of the largest Lithuanian companies which employs more than 10,000 employees. LG provides passenger/freight transportation by rail and maintenance of the country's public railway infrastructure.

 

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miestas yra Klaipėdos apskrities centras, turi atskiros savivaldybės statusą. Trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas. Gyventojų skaičius – apie 182 716.

 

Autoledi.lt

Internetinis tinklalapis vairuojančioms moterims www.autoledi.lt priklauso UAB „Sprendimai moterims“. Tinklalapio projekte dirba du žmonės.

Autoledi.lt

The website www.autoledi.lt is created for female drivers. The company is located in Vilnius. There are two people working the website.

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė teikia viešojo administravimo paslaugas, vykdo jai pagal Lietuvos Respublikos konstituciją ir kitus įstatymus priklausančias miesto valdymo ir tvarkymo funkcijas.

Vilnius City Council

Vilnius is the capital of the Republic of Lithuania and the largest administrative centre in Lithuania with all major political, economic, social and cultural centres. Vilnius City Municipality provides public administration services and performs various city management functions.

 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė – tai jau 20 metų veikianti studentų savivalda, kurios svarbiausias uždavinys yra rūpintis studentais. Veiklos sritys apima: atstovavimą studentams tiek įvairiose Universiteto institucijose, tiek nacionaliniu lygmeniu; studijų proceso tobulinimą, aplinkos sąlygų pritaikymą, pačių studentų sąmoningumo ir savarankiškumo ugdymą.

Vilnius University Students’ Representation

VU SA – Vilnius University Students’ Representation – is a public non-governmental non-political organisation representing the students of Vilnius University.

The mission of VU SA is to represent and protect academic, social, and cultural rights and interests of the students of Vilnius University both within and outside the University.

 

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra Lietuvos teritorinė policijos įstaiga. Veiklos: žmonių apsauga bei saugumo ir viešosios tvarkos palaikymas, kova su nusikalstamumu, nusikaltimų tyrimas, eismo priežiūra, organizavimas ir koordinavimas veiksmų, susijusiu su nepilnamečių ir visuotinės patologijos reikalais, nepilnamečių nusikalstamumo problemų priežiūros ir koordinavimo funkcija.

Vilnius County Police Headquarters

The mission of Vilnius County Police Headquarters is to ensure safety of Vilnius County residents. Its activities include the provision of qualified and quality services for the public. It works in order to decrease the number of crimes. It carries out crime investigations, traffic supervision as well as organization and coordination of activities relating to juvenile matters and general pathology issues, juvenile delinquency problems.

 

Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui daugiau kaip aštuonerius metus dirba su vaikais ir jaunimu, kilusiais iš šeimų (taip pat dirbama ir su šeimomis), išgyvenančių įvairias krizes: nuo finansinių iki psichologinių. Klubas rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu popamokiniu metu, jų integravimosi į visuomenę bei socializacijos pagrindų užtikrinimu. Prie veiklos vykdymo aktyviai prisideda ir klubo savanoriai, taip pat priimame praktinantus iš Vilniaus pedagoginio bei Mykolo Romerio universitetų.

Viešoji įstaiga „Saulės gojus“, Vaikų ugdymo centras-darželis

VšĮ „Saulės gojus“ yra pirmoji, ir kol kas vienintelė Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje nuosekliai įgyvendinamas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas, laikantis bilingvistinio (lietuvių-anglų ir lietuvių-vokiečių kalbų) „panardinimo į kalbą“ metodo. Privatų vaikų ugdymo centrą-darželį lanko 48 vaikai. Įstaigoje dirba 16 žmonių, iš kurių 9 - pedagogai.

International kindergarten “Saulės gojus”

International kindergarten „Saulės gojus“ is the first and so far the only Lithuanian

pre-school institution in which a consistent implementation of early foreign language learning is being performed using the bilingual (Lithuanian and Lithuanian-English-German)" language immersion "method.

It is a private education institution. At the moment there are 48 (age 2 to 7). Office employs 16 people, including 9 - teachers.

 

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga vykdanti vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į: savarankiškąsias, priskirtąsias, valstybines, sutartines.

Šiauliai City Municipality

Šiauliai City Municipality is a budgetary institution performing local government, public administration functions as well as providing public services for citizens. In line with the Law on Local Self-government and decision-making freedom the functions are as follows: independent, delegated, state, contractual.

 

Šiaulių kolegija

Šiaulių kolegija yra valstybinė aukštoji mokykla, įsteigta 2002 m. Kolegija vykdo daugiau kaip 20 studijų programų biomedicinos, fizinių, socialinių, technologijos mokslų srityse. Studijas vykdo 2 fakultetai: Sveikatos priežiūros fakultetas, Verslo ir technologijų fakultetas. Akademinę bendruomenę sudaro daugiau kaip 2700 studentų ir per 170 dėstytojų. Kolegija yra sudariusi daugiau kaip 200 socialinės partnerystės sutarčių, per 30 tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių.

Šiauliai College

Siauliai College is a public high school, established in 2002. The College carries out more than 20 programs from different fields: biomedical, physical, social and technological sciences. Studies are being organised by two faculties: Faculty of Health, Department of Business and Technology. Academic community includes more than 2,700 students and over 170 teachers. The College has more than 200 social partnership agreements and more than 30 international cooperation agreements.

 

Omnitel

„Omnitel“ – didžiausia mobiliojo ryšio bendrovė Baltijos šalyse, „TeliaSonera“ grupės narė. Bendrovė teikia platų spektrą telekomunikacijų paslaugų, skirtų perduoti balsą, duomenis, vaizdus, naujausią informaciją, pramogas ir finansines operacijas. „Omnitel“ ryšio kokybę ir spartų plačiajuostį mobilųjį internetą užtikrina plačiausias Lietuvoje „Omnitel“ 3,5 G tinklas. Nuo pirmųjų veiklos dienų „Omnitel“ aktyviai prisideda prie šalies technologinės raidos bei socialinės pažangos.

Omnitel

 

Omnitel is the largest mobile phone company in the Baltic countries. It belongs to TeliaSonera Group. The company provides wide range of telecommunication services which are used to transmit voice, data, images, latest news, entertainment and financial operations. The quality of Omnitel connection and bandwidth mobile Internet is quaranted by extensive Omnitel's 3.5G network. Omnitel actively contributes to the country's technological development and social progress.

 

 

Lietuvos vairuotojų sajunga

Association of Lithuanian Drivers

Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų

Organizacija visoje šalyje vienija apie vieną šimtą narių. Nuo pat įsikūrimo 2001 – ųjų pagrindiniu mūsų tikslu išlieka saugus eismas. Todėl, siekdami jo, bendradarbiaujame su valstybės institucijomis teisės aktų tobulinimo bei jų kūrimo srityje, bendradarbiaujame su kitomis institucijomis, kurioms svarbus eismo saugumas, būsimojo vairuotojo kelyje atsakingumas ir profesionalus jo paruošimas. Teikiame pasiūlymus dėl vairuotojų mokymo tvarkos tobulinimo, vairuotojų mokytojų ir instruktorių tobulino ir etc.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra tarptautinė, humanitarinė organizacija, kurios misija – padėti nelaimės ištiktiems žmonems šalyje ir už jos ribų bei remti socialiai pažeidžiamas žmonių grupes. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos misija - teikti paramą socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Draugija įgyvendindama programas, siekia atsižvelgti į socialiai remtinų žmonių poreikius, kelti jų gerovę.

Lithuanian Red Cross Society

Lithuanian Red Cross Society's mission - to provide support to socially vulnerable people. One of the main Red Cross Society areas of activity is nursing program. The main objective of this program to care of the sick and lonely elder disadvantaged people in their homes. The Society carries out the following programmes: Social work, First Aid Training, Tracing programme, Youth programme, Dissemination of International Humanitarian Law, Refugee programme. Disaster preparedness programme, International cooperation and Humanitarian aid.

 

Páginas

Suscribirse a RSS - Lithuania