MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Slovenia

Slovenia

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

V Pošti Slovenije je zaposlenih 6300 ljudi in ima v lasti 559 poštnih enot. Vozni park družbe obsega 960 vozil in 207 poklicnih voznikov. Glavna dejavnost družbe je zagotavljanje kakovostnega, konkurenčnega in zanesljivega izvajanja poštnih storitev, logističnih storitev, elektronskih poštnih storitev in prodaje trgovskega blaga.

Mestna občina Maribor

Maribor je s 114 349 prebivalci drugo največje mesto v Sloveniji in gospodarski, univerzitetni, kulturni in športni center severovzhodnega dela države. Leži ob reki Dravi, na stičišču petih različnih regij: Dravske doline, ki je pomembna za promet in energetiko, Pohorja z živinorejo in turizmom, Kozjaka z gozdovi in kmetijami in Slovenskih goric z vinogradi in sadovnjaki.

Paloma Sladkogorska

Paloma je delniška družba s 130-letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih papirjev v Evropi. Naša glavna aktivnost je proizvodnja in prodaja higienskih papirnih izdelkov. Podjetje ima 982 zaposlenih.

Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d.

Si.mobil je vodilni privatni mobilni operater v Sloveniji (27,1 % tržnega deleža). Je del partnerskega omrežja Vodafona, lastnik pa je mobilkom Austria. Ob koncu leta 2007 je Si.mobil imel 329 zaposlenih, ki zagotavljajo storitve 497 300 uporabnikom. Si.mobil je prejel številne nagrade in mnoge certifikate o uspešnem poslovanju (certifikat Družni prijazno podjetje, certifikat Ugleden delodajalec, eden najboljših delodajalcev v državi, nagrado Superbrands itd.)

Skupina Viator & Vektor, d.d.

Skupina VIATOR & VEKTOR šteje 2 500 zaposlenih in ima v lasti 600 vozil. Glavne dejavnosti skupine so: integrirana logistika, cestni prevozi, posredovanje, skladiščenje, proizvodnja, delavnice in dodatne storitve. Skupino VIATOR & VEKTOR sestavlja 29 tesno povezanih družb. Sedež skupine je v Ljubljani, poslovalnice oziroma predstavništva pa ima tudi v Nemčiji, na Poljskem, Češkem, Madžarskem, v Romuniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Rusiji.

PETROL d.d., Ljubljana

Petrol je vodilna slovenska energetska družba in glavni strateški dobavitelj nafte in drugih energentov za slovenski trg. Petrol je prisoten tudi v nekaterih južnovzhodnih državah Evrope. Glavne dejavnosti so: trženje z gorivom (motorni bencin, bio goriva itn.), dobava energije (plin, elektrika, toplota), okoljska dejavnost (obdelava odpadkov).
Število zaposlenih (Skupina Petrol): 3 316 /v Sloveniji: 2 484

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ustanovljen leta 1898. Na inštitutu je zaposlenih 150 sodelavcev, od tega 73 raziskovalcev. Večina raziskovalnega in strokovnega dela poteka v moderno opremljenih laboratorijih ter na poskusnih poljih in nasadih.

Ljubljana - City of Ljubljana

Avto-Moto Zveza Slovenia

 

Avto Moto Zveza SLOVENIJA (AMZS) is a national association of 87 automobile and motorcycle local clubs with 140 000 individual members. The primary activity of AMZS is provide of all kind of assistance connected to traveling and /or road safety for its members.

 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia is located in Ljubljana and it has thirteen Regional chambers; together with their Regional chambers there are 167 employees. It looks after members interests strengthening competitiveness. The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia has 50.000 member companies which belong to different fields of activity.

Sava Tires

Sava Tires is part of the Goodyear group: the largest tire manufacturer in the world. Goodyear manufactures tires, engineered rubber products and chemicals in more than 100 facilities in 28 countries. Sava Tires is located in Kranj, Slovenia, and has 1,620 employees.

B&B. d.o.o.

 

B&B. d.o.o. Driving school, is a high school for traffic science and a vocational college. Around 40 employees and 30 external coworkers. Headquarters are located in Kranj, fourth largest slovenian city, north-west of Ljubljana. There are 7 branches in different cities.

 

 

Eurotek Trebnje, d.o.o.

Eurotek Trebnje d.o.o. is a transport company based in Veliki Gaber, Slovenia. It has 300 employees and 250 trucks.

Intereuropa

Intereuropa is a Slovenian logistic group. Its headquarters are located in Koper, a small city on the Italian border; it has 11 branch offices in Slovenia and 16 companies around Europe. Intereuropa employs more than 3,000 people all over Europe. In Slovenia, there are 297 employees and 200 trucks.

VITA

Vita is an association that works with brain injured people to enable them a better quality of life through interactive, stimulating activities. The headquarters are located in the capital city, Ljubljana, and five other branches are spread throughout Slovenia. The association has 14 employees. Vita takes care of about 500 people.

Giz Intertransport

GIZ is an Economic Interest Association of Slovenian road carriers, and it was founded to provide its 140 members information of common interest with consensus, harmonisation, cooperation and consultation. It has 15 employees and a main office located in Ljubljana.

ZVD Zavod Za Varstvo Pri Delu d.d. (Institution of Occupational Safety)

ZVD performs scientific research, tests, implements and ensures safety and health aspects in the working and home environment, as well as focusing on protection from ionised and non-ionised radiation, fire safety, road safety, publicity and education. Located in Ljubljana, it employs 88 people.

ATET d.o.o.

ATET Rent a Car provides car rental and transport services for goods and travellers. It is a small company with 10 employees. Its main offices are located in Ljubljana and at Ljubljana airport.

T-media napredne komunikacije d.o.o. (Multimedia and internet production)

T-media d.o.o. is engaged in the field of multimedia and Internet production, IT consulting and management of various web-based systems for local and international communities. T-media employs ten experts on internet technologies and communications, and it is located in Novo Mesto, in south-east Slovenia.

Centre of non-governmental organisations of Slovenia - CNVOS

CNVOS is an independent non-profit non-governmental organisation that works to inform NGOs on EU matters.
It is located in the city of Ljubljana and is composed of 27 non-governmental organisations and 300 member associations. There are four employees.

SB&MB d.o.o.

Our company introduces the first school of skilled driving in Slovenia with information about its purpose, content and terms or participation. It is not in our interest to train racing drivers, but we most certainly want to provide drivers with additional knowledge and experience of how to manage a car, to assure their own safety and the safety of all traffic participants.

Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d.

Si.mobil is the leading private mobile operator in Slovenia (27.1 % market share). It is owned by mobilkom Austria and is part of the Vodafone partner network. At the end of 2007, Si.mobil had 329 employees who worked on providing services for 497,300 users. Si.mobil has won numerous awards and obtained many certificates for its successful business performance (the Family Friendly Enterprise certificate, Reputable Employer certificate, one of the best employers in a country, Superbrands award etc.)

Zveza paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije is an association established in 1969 that unites people with spinal cord injury caused by road accidents, sports, illnesses etc. Its primary goal is to enable them to enjoy a better quality of life through 14 special social programmes. Its headquarters are located in Ljubljana, and nine other branches are spread throughout Slovenia. The association has 5 employees and about 1000 members.

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.

Adriatic Slovenica is the second largest insurance company in Slovenia and has 1000 employees. It offers different kinds of insurance (life, health, wealth, pension, car).

PETROL d.d., Ljubljana

Petrol is the leading Slovenian energy company and the principal strategic supplier of oil and other energy products to the Slovenian market. Present also in some SE Europe countries. Main activities: Fuel trading (petrol fuels, biofuels etc.), energy supply (gas, electricity, heat), environmental activity (waste treatment).
Number of employees (Petrol group): 3316 /in Slovenia: 2484

Zavod Zarja

The Zarja Institute is committed to helping those who have experienced brain injuries, as well as supporting their families. The Zarja Institute additionally performs preventative action in the broader social environment. Its goal is to achieve the highest possible level of independence for people who have experienced severe brain injuries, actively include them in a normal living environment and unburdening their families.

Safe Journey Institute

The Safe Journey Institute is a civic, non-profit, humanitarian and apolitical organisation, established by road accident victims, their relatives, experts and other volunteers. Its primary activities include professional counselling for traffic accident victims, campaigns, preventive and educational programmes for raising awareness, personal responsibility and road traffic culture.

Skupina Viator & Vektor, d.d.

VIATOR & VEKTOR GROUP has 2,500 employees and 600 owned vehicles. The Group’s main activities are: integrated logistics, road transport, forwarding, warehousing, production, workshops and additional services. VIATOR & VEKTOR GROUP consists of 29 closely connected companies. Its headquarters are in Ljubljana. There are branches or offices in Germany, Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Russia.

Zveza Moto Klubov Slovenije

The association of motor clubs of Slovenia is a voluntary non- profit organisation that deals with motorcycling issues in Slovenia.

Paloma Sladkogorska

Paloma is a joint-stock company with a 130 year-old tradition of manufacturing and trading hygienic tissues in Europe. Our primary activity is to produce and sell hygienic paper products. The company has 982 employees.

Strony

Subskrybuj RSS - Slovenia