MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Sweden

Sweden

11. September 2017 to 13. September 2017
Hotel Tylösand - Tylöhusvägen 28 302 73
Sweden
22. April 2014
different bicycle roads in Lund
Sweden

Kulturskolor i Sverige ab

Kulturskolor i Sverige AB bedriver skolaktiviteter online. Företaget erbjuder även utbildning för yrkeschaufförer samt kurser i Heavy Eco Driving (köra tunga fordon med bättre framförhållning och på ett miljövänligare sätt). Företaget har två anställda.

 

Kulturskolor i Sverige ab

Kulturskolor i Sverige ab conducts school activities online. It also conducts training of professional drivers and Heavy Eco Driving. 2 members of staff

Stockholms stad - Trafikkontoret

Stockholm har över 818 603 invånare och är den största kommunen i Sverige. Stockholmlänslandsting äger och utser styrelseledamöterna i Storstockholms Lokaltrafik (SL), SL. Stockholm Transport som upphandlar transport tjänster från olika leverantörer.

 

Schenker AB

Schenker AB är en internationell leverantör av logistiktjänster.

Företaget erbjuder både landtransporter och sjö- och flygfrakter samt relaterade logistiklösningar.

Schenker i Sverige tillhandahåller logistiktjänster, både inrikes och internationellt, för alla typer av transporter för företag på den svenska marknaden. Den största delen av verksamheten består i nuläget av vägtransporter. Våra kunder är främst stora och medelstora företag inom industri-, handels- och livsmedelssektorn. Schenker Sverige har 4 155 anställda.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är en organisation som är ansvarig för en mängd tjänster och faciliteter som används av Göteborgs invånare. Cirka 75 % av budgeten går till tjänster som skolor, sociala tjänster och äldrevård. Staden är också ansvarig för markanvändning, stadsplanering, kultur, miljö, bostäder, högre utbildningar och så vidare.

Vägverket

Vägverket ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och har ett övergripande ansvar för vägtransportsystemets säkerhet, miljöpåverkan och tillgänglighet.

Vägverket samlar in kunskaper om medborgarnas och näringslivets behov genom dialog och på andra sätt. Vi analyserar, prioriterar och väger samman kundernas behov och krav med mål och krav från regeringen. Samarbete med andra aktörer är allt viktigare för att nå ett bra resultat.

Vägverket

Sweco Infrastructure AB

Sweco Infrastructure är, med sina 550 medarbetare på 20 orter, Nordens ledande teknikkonsult inom transport och anläggning. Totalt i koncernen Sweco arbetar 5500 konsulter.

Våra uppdrag omfattar utredning, planering och projektering av vägar, järnvägar, broar, tunnlar, dammar, hamnar, kraftanläggningar, nya bostadsområden liksom projekt för trafikplanering och ökad trafiksäkerhet.

Sweco Infrastructure AB

Sweco Infrastructure has 550 employees in 20 locations and is the leading technical consultancy in transport and construction. 5500 consultants are employed by the Sweco concern.

Our work consists of investigations, planning and the design of roads, railways, bridges, tunnels, dams, docks, power stations, new housing areas in addition to projects that involve traffic planning and traffic safety enhancement.

 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF

Sveriges Pensionärsförbund - SPF är en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har cirka 260 000 medlemmar, 850 föreningar, 27 distrikt och ett förbundskansli. Inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med för medlemmarnas bästa. Aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande är centrala frågor för SPF, som aktivt arbetar för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, samt en bra folkhälsa för äldre.

Sveriges Pensionärsförbund, SPF

Sveriges Pensionärsförbund - SPF is a member organization for people who are entitled to a pension, regardless of age. SPF is politically and religiously untied. The organization has approximately 260 000 members, 850 clubs, 27 districts and a federal office.

Community and the rights and power are key issues for SPF, which is actively promoting a good policy for the elderly, not least financially, as well as a good public health for the elderly.

 

SMC Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

SMC är en demokratisk intresseorganisation utan vinstintresse för alla som kör motorcykel på landsväg. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete. SMC har 21 distrikt och 390 anslutna klubbar.

SMC Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

 

SMC Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister is a democratic non profit association for motorcyckle riders. The organisations is a referral body in all matters relating motorcyklism in Sweden.

SMC is part of international collaboration by the Federation of European Motorcyclist's Association and the Fédération International Motocyclisme.

The organization has 66 300 members and 14 employees.

 

 

Svenska Bussbranchens Riksforbund BR

 

Pensionärernas Riksorganisation - PRO

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.

Organisationen har mer än 400 000 medlemmar.

National Pensioners’ Organisation, PRO

National Pensioners’ Organisation, PRO (Pensionärernas Riksorganisation) is a organisation of the retired, it has the duty to defend pensioners' interests in various social issues and to conduct its own extensive activities in which members can feel joy and fellowship.

The organisation has 400 000 members.

 

NIRA Dynamics AB

NIRA Dynamics AB är ett svenskt expertföretag som arbetar med utveckling och marknadsföring av signalbehandlings- och kontrollssystem för fordonsindustrin. Vi levererar innovativa och värdehöjande produkter till den globala fordonsindustrin. Dessa produkter förbättrar säkerheten i morgondagens fordon.

Malmö stad

Malmö är en stad och kommun i Skåne med en befolkning på nästan 300 000. Malmö tillhör Öresundsregionen som med sina 3.6 miljoner invånare (1.1 miljoner på Svenska sidan) är Skandinaviens största region

Linköpings kommun

Linköpings kommun är väghållare för gatunätet i Linköpings stad och i de större tätorterna i kommunen. Kommunen ansvarar därmed för trafiksäkerheten på cirka 500 kilometer gata och över 450 kilometer cykelväg. Vi investerar årligen över 4 miljoner kr i rena trafiksäkerhetsåtgärder. Våren 2009 beslutade vi om ett åtgärdsprogram för trafiksäkerhet som vi nu arbetar efter. Målet är att ingen ska dödas och att antalet svårt skadade ska minska till högst 20 personer på det kommunala vägnätet till år 2020.

Linköpings kommun

FOT! - Fotgängarnas Förening

Föreningen för de Oskyddade Trafikanterna (FOT) är en icke-statlig och politiskt obunden organisation för privatpersoner. Medlemmarna utgör det beslutande organet med en styrelse som utses av medlemmarna. Föreningen för de Oskyddade Trafikanterna (FOT) arbetar hårt för fotgängarnas rättigheter och har som mål att återerövra det levnadsutrymme som de berövats samt att skapa en mer human och fotgängarvänlig stadsmiljö. Särskilt stor uppmärksamhet bör fästas vid samhällets mest utsatta individer, inklusive: barn, äldre och handikappade.

FOT! - Fotgängarnas Förening

FOT is a non-governmental and non-political organisation of individuals. The members constitute the decision-making organ with an elected executive board. Association Sweden (FOT) is working hard for pedestrians with the goal of recapturing their stolen living spaces and building for a pedestrian friendly more human urban environment. In particular, attention should be addressed to the needs of the more vulnerable in society, including: children, the elderly and the disabled.

The organisation has 100 individual and 9 professional members

 

FMK

Motororganisationen Försvarets Motorklubb (FMK) har cirka 27 000 medlemmar. Det centrala kansliet ligger i Stockholm och vi har 60 lokalavdelningar ute i landet. FMK arbetar för en säkrare, miljövänligare och billigare bilism. Trafiksäkerhet har länge varit en viktig del av vår verksamhet. FMK arbetar även för att minska fordonstrafikens negativa inverkan på miljön.

FMK

 

Motor Organization Försvarets Motorklubb (FMK) has about 27 000 members. The central office is located in Stockholm and 60 local branches spread across the country. FMK promotes a safer, cleaner and cheaper motoring. Road safety has long been an important element of the business. FMK is also working to reduce the negative environmental impacts of vehicle traffic.

 

 

First Rent a Car, Hertz International Franchisee

Hertz Corporation, ett dotterbolag till Hertz Global Holdings, är världens största biluthyrningsföretag med bilar för allmän användning. De bedriver sin verksamhet från cirka 8 000 kontor i 147 länder över hela världen.

”First Rent a Car”, franchisetagare i Hertz International, har 500 anställda och franchisegivare.

 

First Rent a Car, Hertz International Franchisee

The Hertz Corporation, a subsidiary of Hertz Global Holdings, is the world's largest general use car rental brand, operating from approximately 8,000 locations in 147 countries worldwide.

First Rent a Car, Hertz International Franchisee has 500 employees and franchisors. 

Findus Sverige AB

Findus är ett ledande, internationellt varumärke för djupfrysta livsmedel. Företaget är verksamt inom detaljhandels- och foodservice-branschen.

Vi odlar, utvecklar, producerar och marknadsför ett komplett sortiment av djupfrysta livsmedelsprodukter, inklusive grönsaker, grönsaksblandningar, färdigmat, kolonialprodukter, fisk och skaldjur.

Varumärket Findus är marknadsledande på marknaderna i Sverige, Norge, Finland och Frankrike. Företaget har 1 000 anställda.

 

Findus Sverige AB

Findus is a leading international frozen food brand, operating in Retail and Foodservice sectors.

We grow, develop, produce and market a complete range of frozen food products including vegetables, vegetable mixes, prepared meals, recipe dishes, fish and seafood.

The Findus brand is market leader in each of its markets in Sweden, Norway, Finland and in France. The company has 1000 employees 

Pages

Subscribe to RSS - Sweden