MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Home

Društvo Motorističnih Aktivistov Slovenije – Maksi (Motorcycle Association of Slovenia Activists)

What are you doing/aiming to do for road safety? 

As part of our commitment to the European Road Safety Charter for the coming three years we have decided to:

1. Actively participate in raising awareness of motorcycle riders and other road users in the light of safe and responsible driving through our website, posters, flyers, brochures, and the production of short films.

2. Within the project "Safe with the motorcycle" we will prepare free workshops for drivers of motorcycles and mopeds. The workshops are designed as a supplementary training for drivers of motorcycles and focus on safe and responsible driving, as upgrading the skills of driving that are acquired at driving schools and as raising awareness on both theoretical and practical Road Safety knowledge.
Based on our experience, we expect around 180 participants per year. Alos, a Society spokesman is regularly involved in the preparation of periodic plans to improve the safety of PTW (Powered two wheeler) drivers in traffic.

3. The Society will also participate in the preparation or modification of the specific legislation, through participation in round tables and on radio and television broadcasts.

The project team includes eight members of the society and several outside experts.

 

 

Beneficaries 
12
charter your road saftey problem(s) 

Analize kažejo, da je med motoristi veliko žrtev zaradi pomanjkanja izkušenj in precenjevanja zmožnosti, prav tako pa statistični podatki kažejo nagel porast imetnikov vozniških dovoljen kategorij A, ter registrirani motoriziranih dvokolesnikov. Število smrtnih nesreč v Evropi se ne znižuje tako hitro kot bi želeli, prav tako pa se kažejo velike razlike med evropskimi državami, Slovenija pa se je znašla na repu reševanja te problematike.

Your knowledge 

Kot neposredni uporabniki prometne infrastrukture se dnevno srečujem s problematiko varnosti cestnega prometa, pri čemer ugotavljamo, da sedanji sistem ne zagotavlja enakovrednega obravnavanja vseh udeležencev ter hitrega in učinkovitega izboljšanja varnosti v prometu. Za uspešno izvedbo potrebujemo predvsem strokovnjake s področja prometne varnosti, projektiranja in gradne prometne infrastrukture in izobraževanja voznikov.

eventual partnerships in your commitment 

- Lokalna in javna uprava (občine, ministrstva),
- Podjetja (avto šole,…)
- Združenja (moto klubi in društva,klubi voznikov)

Number of materials produced 
5 zloženk, 1 brošura
Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0