MOBILITÉ ET TRANSPORT
Charte européenne de la sécurité routière
Poland

Poland

ISO 3166-1 alpha-2 code 
PL

Experiment: driving with a telephone.
What are the threats of using the phone on the road.
A driving instructor prepares three students for the driving test.
Using the pretext of a planned liberalization of regulations, he encourages them to use the phone and operate navigation while driving
in curves, slalom and emergency braking.

The II edition of " Krakow roads without alcohol - Krakowskie Drogi bez Promili" campaign, organized by the Prodriver Foundation, took place in Krakow in the form of a cycle of four events: on 20.09 in Muzeum Lotnictwa, on 21.09 in Aquapark, on 05.10 in Galeria Bronowice and the closing event was held on 17.11.2019 in the ICE Krakow International Conference Center on the occasion of „Welcome to ICE Krakow”. The aim of the campaign was to promote social attitudes and encourage the Cracovians to oppose driving under the influence of alcohol and drugs in the context of road traffic.

On June 11th, 2019 the European Road Safety Charter workshop was held at the headquarters of the Motor Transport Institute in Warsaw.

In Poland, for the first time the solemn signing of the European Road Safety Charter (founded in 2004) took place in April 2004, just before Poland's accession to the European Union. Since then, the Charter has been signed by 138 organizations from our country, including the Motor Transport Institute in 2009.

The Foundation is preparing for the 5th Warsaw Road Safety Week. As always, the week will open the conference "Pedestrian always first". Our conferences are the minimum number of speakers, the maximum of knowledge. 8 topics on pedestrian safety will be presented by experts from Poland and Germany.
The conference in cooperation with the German Embassy, the Police in Brandenburg, the District Bar Council, the Warsaw Town Hall, the Marshal's Office and the Ombudsman's Office.
Date: 13.06.2019, Warsaw, Royal Castle, 6 Zamkowy Square. The conference is free of charges.

W dniu 4 marca 2019 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

The show of road accident involving public transport bus.

Between July and August 2018, the Prodriver Foundation together with Fundacja Za Kolkiem and the President of Tarnowski District and in cooperation with four communes from the district of Tarnów, carried out a social campaign called " Roads without Alcohol – II edition " – as a following step of the last year campaign realized during the holidays for tens of thousands of inhabitants of the region. The purpose of the campaign was to promote road safety with an emphasis on driver sobriety and civic education against the phenomenon of drunk drivers.

In its business operations, Compensa emphasises popularisation of both behaviours increasing safety on roads, as well as activities aimed at dissemination of knowledge with regard to first aid and rescue, as well as education in these areas. In the 3rd quarter of 2017, Compensa along with Road Safety Centre in Łódź began the social campaign "Bezpieczna Autostrada" ("Safe Motorway"), the main purpose of which is to increase safety on motorways.

Bezpieczna Autostrada to ogólnopolska kampania społeczna prowadzona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności w holu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku zaprezentowano prace uczniowskie i informacje na temat transportu zrównoważonego. Celem wystawy było zwrócenie uwagi na bezpieczną jazdę rowerem, a tym samym dbanie o środowisko i własne zdrowie.

12 września 2017r. piątoklasiści naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin z praktycznej jazdy rowerem odbył się w Miasteczku Drogowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku Pod okiem policjanta i egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego uczniowie zaliczali jazdę rowerem po miasteczku drogowym uzyskując w ten sposób uprawnienia do jazdy rowerem po drodze. Gratulujemy uzyskania karty rowerowej i życzymy bezpiecznej jazdy!

We are pleased to announce XV International Conference will be held on 20-21 September 2017 on Łódź Władysław Reymont Airport, Poland.

Last editions dedicated to topics dealing with safety, rescue and first aid attracted broad interest and encouraged us to organize Conference titled “Contemporary aspects of safety".

The participants will have an opportunity to hear the lectures of invited experts and take part in discussion on the topic of the Conference “Contemporary aspects of safety”

 

ONLY FOR INVITED GUESTS

 

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy z rodzicami. To na zaproszenie rodziców przyjechali do nas ratownicy medyczni z firmy ART-MED. Podczas czterogodzinnego szkolenia dzieci nauczyły się między innymi w jaki sposób powiadamiać służby ratunkowe, jak układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej udrażniania dróg oddechowych. Poznały również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowanie podczas omdlenia, czy zranienia.

W ramach Programu Edukacji Komunikacyjnej dla Najmłodszych pt. ”Gotowi do drogi" 16 maja 2017r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbyły się zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych, które poprowadzili przedstawiciele Straży Miejskiej. Dzieci we wspólnej zabawie rozpoznawały i nazywały znaki drogowe. Wykorzystując swoje doświadczenia życiowe tworzyły miasteczko ruchu drogowego. Poruszały się po nim odtwarzając role pieszego, pasażera oraz kierowcy. Uważnie wsłuchiwały się w nagrania dźwięków, odgłosów ulicy.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbyły się eliminacje rejonowe do jubileuszowego 40 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską w Słupsku Konkurencje odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy etap - uczestnicy z dziesięciu szkół podstawowych i czterech gimnazjów rozwiązywali testy teoretyczne z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym i testy skrzyżowań. Etap drugi to zadania praktyczne z jazdy rowerem po rowerowym torze przeszkód.

Main areas: • Creation and implementation of professional educational programs • Creation and implementation of integrated social campaigns • Creation and realization of trainings and workshops • Creation and implmenetation of Social Programs of Communication • Communiation and PR of the programs • Monitoring and professional evaluation of the programs Destination: • Children • Teenagers • Young drivers • Adults • Seniors Main programs: • Road Show (with IRSA and Trafpol), young drivers • PrzyWracam (with Cracow prision), young drivers • Jadę z Wyobraźnią (with Cracow prision), young driver

W ciągu całego roku szkolnego organizujemy w szkole szereg akcji profilaktycznych mających na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w drodze do i ze szkoły. Wierzymy, że wiedza zdobyta w czasie takich prelekcji sprawi, że nasi podopieczni będą bardziej przezorni i bezpieczni, a wzywanie służb ratowniczych i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym pozostanie tylko w sferze teorii. Jedno z takich spotkań miało miejsce w czasie trwającego w szkole półzimowiska. Na spotkanie z uczniami przybyła policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Od września realizowany jest w naszej szkole program innowacyjny „Bezpieczeństwo na scenie, czyli jak językiem sztuki uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa”, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do bezpiecznego funkcjonowania w ruchu drogowym poprzez wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji do naśladowania i odgrywania ról. W ramach programu uczniowie przygotowali przedstawienie pt. „Leśna szkółka zasad ruchu drogowego”, które następnie zaprezentowali dzieciom z klas młodszych, m. in. na szkolnej świetlicy.

Nasza szkoła od kilku lat realizuje program edukacyjny wypromowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Program ten nosi tytuł „Ratujemy i uczymy ratować”. Mamy świadomość tego, że każdy człowiek, uczestnik ruchu drogowego może być świadkiem wypadku, w wyniku którego zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania zacznie pomagać, może zależeć nasze życie. Niesienie pomocy jest zatem czynnikiem wpływającym na zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych.

25 stycznia na terenie naszego województwa obchodzony był Dzień Odblasków. Uczniowie z naszej szkoły ochoczo włączyli się w realizację tej akcji udowadniając tym samym, że wiedzą, jakie ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

In 2015-2016 Prodriver Foundation (www.prodriver.org) realised the II edition of the project „Pro Driver 25+”: its purpose was to improve the technical skills of 300 drivers by proposing them drive courses for a very accessible cost, on a track near Tarnów. The courses were conducted in small groups, using innovative tools like crash symulator, rotation simulator, first aid techniques and driving on sliding surface.

Poprzez udostępnienie alogogli i narkogogli Szkolny Klub Bezpieczeństwa "Dziesiątka" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku zaangażował się w organizację Festynu Świątecznego w Centrum Handlowym JANTAR. Nie brakowało chętnych dorosłych i dzieci, którzy chcieli sprawdzić się w teście. Test polegał na założeniu specjalnych okularów i przejściu slalomem pomiędzy tyczkami oraz wrzuceniu piłek do wiadra. Okulary ukazywały obraz jaki zauważa osoba pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Europejski Tydzień Mobilności został zainicjowany w 2002 roku przez Komisję Europejską. Odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. W dniach 16-22 września również w Słupsku miało miejsce wiele akcji na rzecz zrównoważonego transportu.

4 czerwca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem: "Wszyscy jesteśmy tacy sami". Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA przygotował stanowisko z alkogoglami. Rozdawaliśmy również ulotki i odblaski dla uczestników festynu. Obok stanowiska z alkogoglami odbywał się pokaz czynności służb ratowniczych. Celem obu stanowisk było pobudzanie do refleksji nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym

The School Safety Club in The Primary School No. 10 with Supportive Classes name Polonia in Słupsk reminds all the students about both their own safety and the nearest surrounding by keywords and school exhibitions. Now the time for trips, rallies and camps begins, so... Be careful! Be visible! Be reasonable! Be responsible! Be safe at your leisure!

Uruchamiamy nową odsłonę naszych działań.

Having been encouraged to the individual reflection about one’s participation in traffic and in order to popularize the traffic regulations, we have decided to take part in a literary competition. The task was to write a letter to your friend who has just started cycling. In a letter the competitors were asked to explain how to behave on the road and why they should ride in a helmet. After writing a text, we have read our letters aloud. The most interesting letters were sent to a competition.

Everybody should know that giving first aid is a very important thing so on the 21st April pupils at IV, V and VI grades participated in meeting with paramedics. The goal was to familiarize the children with methods of giving help to a casualty. Students had an opportunity to learn and to see practical activities such as: checking the condition of the casualty, performing artificial respiration, the recovery position of an injured person, calling for help or putting a person on a stretcher. That was an important lesson. Lets not be afraid of giving help.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku cyklicznie i aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wraz z najbliższymi: rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami wykonują prace plastyczne, piszą wiersze, opowiadania, hasła promujące bezpieczne poruszanie się po drogach, piszą teksty piosenek, wykonują je na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego - uczą się i bawią jednocześnie. Wspólnie ze swoimi nauczycielami tworzą wystawy środowiskowe wytworów swoich prac – plastycznych, literackich, fotograficznych.

As part of a competition announced in our school A cultural cyclist decalogue, students were to work out 10 principles a cyclist should follow. This code should also include traffic regulations and a driving culture. In addition, the students prepared Decalogue layouts. Completed works have been presented for the whole school community exhibition.

Pages

S'abonner à RSS - Poland