ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Slovenia

Slovenia

ISO 3166-1 alpha-2 code 
SI

Slovenian private advertising company Siletra is launching a brand new web portal in the area of road safety prevention and safety. Together with local automobile clubs, companies, organizations and different field experts their mission is to raise awareness and educate about traffic education issues.

In our advertising company Siletra we also joined the organization of the road safety campaign “Stay bright” and invited two local schools (Osnovna šola Idrija – Podružnična šola Godovič in Zavratec)to participate, and we were very pleased with the actions in the Godovič kindergarten (Metuljčki and Pikapolonice group). Individual groups of children prepared creative cartoons and painted articles, either in the course of English language classes or other relevant subjects, whose main message was traffic safety and how to remain visible in traffic.

Dogodek, ki je vseboval pester program različnih prometnih vsebin (več o njih si lahko preberete na spletnem naslovu www.prometnidan.si).

Traffic accident victims, with spinal injury, share their stories in non-formal preventive workshops "I still drive - but I cannot walk" with young people in order to influence their perception on road safety. Young people learn about road safety and the importance of following road safety rules from a different angle – the personal experiences of a person injured heavily in a road accident.

Use of mobile phone when driving is increasing in Slovenia. Research made by Slovenian Traffic Safety Agency in 2015 has shown that 75% of surveyed drivers uses telephone and sends SMS messages while driving. We wanted to raise awareness about dangers of texting and driving focused primary on youth and secondary on general public and inform them about the consequences of severe traffic injuries caused by usage of mobile phones.

Traffic acident victim, with spinal injury, share their stories in non-formal workshops with young people in order to influence their perception on road safety.

They learn about road safety and the importance of following road safety rules from a different angle – the personal experiences of a person injured in a road accident.

Concursul de educatie rutierea ,, Memorialul Matei Virgil,, Suncuius, Bihor are ca scop asimilarea cunostiintelor de educatie rutiera si formarea unui comportament responsabil in trafic pentru prevenirea accidentelor de circulatie, perfectionarea unor deprinderi de comportare civilizata pe strada , adoptarea unei conduite preventive pentru diminiuare numarului de accidente rutiere in care sunt impilicati elevii si adultii.

Εγγραφή στο RSS - Slovenia