ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
charter_Workshop

charter_Workshop

15. Ιούνιος 2015
Europa House
Latvia
16. Ιούνιος 2015
Łódź City Council
Poland
15. Ιούνιος 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia
15. Ιούνιος 2015
EC Representation house in Riga, 28 Aspāzijas bulv.
Latvia
13. Οκτώβριος 2014
Brussels
progetto Automobilista Sicuro, Pilota Sicuro
28. Σεπτέμβριος 2013
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo
Italy
11. Απρίλιος 2014
Salão Nobre
Portugal
27. Φεβρουάριος 2014
online webinar
European Countries
28. Μάιος 2014
online webinar
European Countries
30. Απρίλιος 2014
online webinar
20. Δεκέμβριος 2013
Lithuania
10. Φεβρουάριος 2014
Verkeerseducatie Centrum VEC
The Netherlands

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - charter_Workshop