MOBILITA A DOPRAVA
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
DON'T DRINK AND DRIVE

DON'T DRINK AND DRIVE