МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
Finnish Association of Purchasing and Logistics (LOGY)

Finnish Association of Purchasing and Logistics (LOGY)