MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola

Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola