MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node
  1. Polski
  2. English
What problem did you address/are you addressing? 
Budzenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym oraz nauka skutecznego reagowania.Celem nadrzędnym naszej działalności edukacyjnej jest BEZWGLĘDNA redukcja zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców w wieku 18-25 lat.Wszystkie działania prowadzone są w duchu propagowania filozofii ecodrive.
What are your objectives? 
edukacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
popularyzacja ecodrive
BEZWZGLĘDNA redukcja zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców
krzewienie kultury jazdy i prawidłowych postaw społecznie odpowiedzialnych
Describe the characteristics of your target audience 
5000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Bielska - Białej
How many people did you reach/have you reached? 
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
piątek, 21 Marzec, 2014
Name of action 

MISTRZUNIO KIEROWNICY

Date 
Od wtorek, 1 Kwiecień, 2014 do niedziela, 30 Listopad, 2014
Name of action 

KAMPANIA EDUKACYJNA BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

Date 
Od czwartek, 1 Maj, 2014 do sobota, 31 Maj, 2014
Name of action 

KAMPANIA EDUKACYJNA ŚWIADOMI I ODPOWIEDZIALNI

How did you disseminate/are you disseminating results or how did you promote/are you promoting your initiative? 
Telewizja, prasa, internet, portale społecznościowe, plakaty, ulotki
How did you evaluate/are you evaluating the success of your action? 
opiniowanie placówek oświatowych, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku - Białej, Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej - wydziałów: Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Zarządzania Energią, Komunikacji; Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej
Who carried/carries out the evaluation activities? 
External evaluation
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring
How many groups did you evaluate/have you evaluated? 
Number of interventions groups 
5
Number of control groups 
5
Please list the indicators you use to measure success 
statystyki wypadków Policji
Please describe the evaluation tools you use (i.e. surveys, interviews, focus groups, etc.) 
ankiety
listy referencyjne