MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS
Európai Közúti Biztonsági Charta
node

EUROPE.BG

  1. Magyar
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Чрез подновяването на участието си в Европейската Харта за Пътна Безопасност, порталът се ангажира да:
 
  •  Създаде специални механизми на своите онлайн социални платформи (Facebook, Twitter, и тн.), които да популяризират пътната безопасност.

 

  • Организира периодични онлайн дискусии и проучвания на тема пътна безопасност, чрез социалните си мрежи. Порталът ще публикува резултатите от всички дискусии и ще ги предостави на своите медийни партньори.

 

  • Предостави периодични анализи на пътната безопасност, на базата на официалната статистика на Министерство на Вътрешните Работи.

 

  • Излъчи промоционални видео-клипове на национално и европейско ниво, свързани с пътната безопасност (най-малко 20 видео-клипа).

 

  • Организира конкурс за детска рисунка на тема пътна безопасност, като след това организира медийна кампания, обявяваща победителите в конкурса.

 

  • Проведе аудио и видео интервюта с младежи, относно тяхното мнение за пътната безопасност, които ще бъдат публикувани на порталът и на неговите социални мрежи и разпратени до медийните партньори.

 

  • Поддържа специална секция на своят уебсайт, даваща информация за Европейската Харта за Пътна Безопасност и други регионални и национални инициативи.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0
Email