MOBILIDADE E TRANSPORTES
Carta Europeia da Segurança Rodoviária
node

Сдружение ¨Велоеволюция¨

  1. Portuguese
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Нашите бъдещи действия за подобряване на пътната безопасност на велосипедистите включват:

 
1. Годишни кампании насочени към безопасността на велосипедите
Всяка година през месец октомври ще организираме кампания ‘’Светлина’’. Кампанията се състои в обиколка из центъра на София, с много светлини. Целта е да напомним на всички велосипедисти, че е задължително да разполагат с предна и задна светлина, както и със светлоотразители на гумите на велосипеда, да носят светлоотразителна жилетка или дрехи със светлоотразителни елементи, когато карат вечер и особено през есенно-зимният сезон, когато видимостта е намалена. Това послание ще бъде насочено и към шофьорите, които трябва да се съобразяват с колоездачите на пътното платно.
 
2. Велообучения
Ще организираме велообучения за студенти и преподаватели от университетите на територията на Студентски Град в София, като имаме идеята да започнем да ги организираме и за учениците.Училищата, които разполагат с площадка за приложно колоездене са най- подходящи за целта, те за територията на София са около 12 на брой.
 
3. Велокарта – проект 2010-2013
Велоеволюция ще продължи да работи съвместно с Център за Градска Мобилност София за съставянето на интерактивна велосипедна карта за оценка на ползваните маршрути. Картата ще дава подробна информация за местоположението на велоалеите, велопаркингите и опасните места за велосипедисти в София.  
 
4. Медиини кампании
Чрез медиите, сдружението ще повиши информираността за пътната безопасност на велосипедистите. Кампанията ще включва излъчване на джингли по радиостанциите, банери в онлайн пространството на различни интернет медии и неправителствени организации, репортажи в телевизионните медии, като кампанията включва и отпечатването на информационни брошури, които да бъдат раздавани на нашите събития
Медийни партньори – телевизия bTV.
 
Всеки от процесите ще се планира спрямо чуждестранния опит и детайлно ще разглеждат локалните проблеми. За текущите дейности на организацията ще се грижат активните и членове, а за акции и мероприятия ще участват всички членове и доброволци на организацията.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0