SOGHLUAISTEACHT AGUS IOMPAR
An Chairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre
node

Aide Driving school

  1. Gaeilge
  2. Eesti
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Me kohustume korraladama erinevatele sihtgruppidele mõeldud tasuta liiklusohutuseteemalisi ettevõtmisi:

1) Me korraldame poolepäevaseid koolitusi turvaseadmete kasutuse kohta (turvavööd, autoistmed ja õhupadjad). Peamiseks eesmärgiks on õppida õigesti kasutama turvaseadmeid ja reageerima õnnetuse korral.

Koolitused viiakse läbi kohalikul tasandil Pärnumaa omavalitsuse juures. Informatsiooni koolituste kohta levitatakse läbi omavalitsuse koolide meililisti (sinna kuulub 10 kooli). Kokku korraldame me aastas 5 koolitust ja osaleda saab 100 last vanuses 10-18 eluaastat.

Koolitus algab sissejuhatava loenguga, millele järgneb praktiline osa, kus sõiduõpetaja tutvustab turvaseadmeid ja selgitab, millised võivad olla õnnetuse tagajärjed. Koolituse praktilise osa käigus saavad osalejad kasutada simulaatoreid, mis võimaldavad neil paremini mõista turvaseadmete olulisust.

2) 2009. aasta suvel korraldame me oma piirkonnas kaks maakonna elanikele mõeldud liiklusohutuse päeva libedatel teedel sõitmise kohta (näit. jääga kaetud teed).
Koolitus hõlmab turvavöid, istmete ja õhupatjade õiget kasutamist, elektroonilist kiiruse kontrolli ja ABS pidureid. Informatsiooni sündmuste kohta saab kohalikust meediast, ajalehtedest ja raadiost.

Me trükime ka 2000 brošüüri turvaseadmete kohta; brošüürid jagatakse välja sündmuste käigus.

Liiklusohutuse päev algab sissejuhatava loenguga, millele järgneb praktiline osa, kus osalejad saavad sooritada libedal teel sõitmise harjutusi.

Meie sooviks on seeläbi liiklejatele selgitada, kuivõrd oluline on turvaseadmete õige kasutus tõsiste liiklusõnnetuste vältimiseks.

Me plaanime korraldada sarnaseid koolitusi igal aastal kolme järgneva aasta jooksul.

Partnerid: Maanteeamet, Päästeamet, Politsei, Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, Liiklusspetsialistid (Hellat Rumvolt), Tallinna Tehnikakõrgkool, Mainori Kõrgkool

 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0
Email