MOBILUMAS IR TRANSPORTAS
Europos kelių saugos chartija
node

Autoettevötete Liit

  1. Lietuvių
  2. Eesti
What are you doing/aiming to do for road safety? 
1- Et vähendada kutseliste juhtidega toimuvaid liiklusõnnetusi ja tunnustada nende elukutset, jätkame „Aasta autojuhi“ kutsevõistluse korraldamist. Võistluse eesmärgiks on tunnustada auto- ja bussijuhtide ametit, parandada nende kutseoskusi ja suhtumist ning seega liiklusohutust üldiselt. Võistlus sisaldab üldise juhtimisoskuse hindamist, tuleohutus-, esmaabi- ja rehvitesti, rattavahetustesti ja vigursõitu veoautoga. Igal aastal osaleb võistlustel hinnanguliselt 15-20 autojuhti. 
 
2- Lisaks sellele plaanime välja töötada ja hakata välja andma sertifikaate kauaaegsetele eeskujulikele autojuhtidele, kellel pole olnud õnnetusi ega seaduserikkumisi. Sertifikaadi saajad valitakse välja meie 68 liikmesettevõtte töötajate hulgast. 
 
3-Koostöös operaatorite, riigiasutuste esindajate, politseiga jne korraldame ühisseminare ja koolitusi eesmärgiga parandada transpordioperaatorite oskusi ja seega ka üldist liiklusohutust. 
 
4- Koostame koostöös mõnede kõrgkooli spetsialistidega transpordi alal voldiku koorma ohutu kinnitamise kohta.
 
charter your road saftey problem(s) 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0