LIIKUVUS JA TRANSPORT
Euroopa Liiklusohutuse Harta
node

Tallinna Linnavalitsus

What are you doing/aiming to do for road safety? 

 

Liitudes Euroopa liiklusohutuse hartaga, kohustub Tallinna linn parandama oma haldusalal liiklusohutuse näitajaid ning eesmärgi täitmiseks rakendame 3 aasta jooksul alljärgnevaid tegevusi:
 
1.         Loome vähemkaitstud liiklejatele ohutuma liikumiskeskkonna:
-           Jätkame ülekäiguradade rekonstrueerimist. Selleks plaanime läbi viia uuringu, et määrata kindlaks ülekäigud, kus on kõige enam esinenud jalakäijale otsasõite ja analüüsime õnnetuste põhjuseid. Arvesse võtame ka tõenäosuse õnnetusjuhtumi tekkeks, mis sõltub ülekäiguraja paigutusest linnaruumis. Uurimistöö tegemisse kaasatakse ka eksperte. Plaanime rekonstrueerida vähemalt 10 ülekäigurada aastas (fooriobjekt, ohutussaar, tõstetud ülekäigurada, erivalgustus vms)
-           Jätkame ülekäiguradade erivalgustamist spetsiaalse valgusmooduliga, mis on Euroopas unikaalne projekt. Käesoleva aasta seisuga on Tallinna linnas erivalgustatud ligikaudu 150 ülekäigurada, iga-aastaselt rajame erivalgustuse 15-20 ülekäigurajale;
-           Ehitame/rekonstrueerime igal aastal vähemalt 5 km jalgratta- ja jalgteed, et edendada jalgsi käimist ja jalgratta kasutamist;
 
2.         Rekonstrueerime tänavaid lähtuvalt liiklejate vajadustest ning rakendame liikluse rahustamise võtteid (ringristmikud, suunamuutetakistused, tõstetud ristmikud, tõstetud ülekäigurajad, parkimiskorralduslikud meetmed vms);
 
3.         Kanaliseerime raskeveokite transiitliikluse, mille tulemusena väheneb kesklinnas veoautode liiklus;
 
4.         Viime läbi vähemalt ühe liiklusohutusalase teavituskampaania aastas, mis oleks suunatud kõigile linlastele. Laste seas on probleemiks fooritule eiramine ja vales kohas tee ületamine ning seepärast on osa kampaaniast planeeritud mängulisena, et lastel oleks parem mõista võimalikke ohte tulenevalt oma valest käitumisest.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0