SOGHLUAISTEACHT AGUS IOMPAR
An Chairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre
node

Võru Linnavalitsus

  1. Gaeilge
  2. Eesti
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Soovime suurendada laste teadlikkust ohutust jalgrattaga liiklemisest linnatänavatel.
 
Jalgratas on üks laste eelistatumaid liiklusvahendeid. Seepärast on vaja suurendada laste teadlikkust ohutust liiklemisest.
Me soovime tutvustada lastele liiklusreegleid ning anda praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas liikluses õigesti käituda.
Turvalisuse huvides on oluline ka see, kuidas rattast töökorras hoida.
 
Meil on kavas korraldada 10-tunnine rattaga liiklemise koolitus Võru Kesklinna Gümnaasiumi kolmekümnele 10-12-aastasele õpilasele. Eesmärk on valmistada lapsi ette (läbi teooria ja praktika) jalgrattalubade eksamiks. Koolitusel õpetatakse liiklusreegeid, liiklusmärke, märguandeid, liikluses käitumist, liiklusohutust, manöövreid, jalgratta ehitust ja hooldust. Koolituse lõpetuseks on teooriat ja sõitu sisaldav eksam, mille keskne teema on liiklusohutus. Kõik koolituse edukalt läbinud lapsed saavad jalgrattaload.
Koolituse toimumisaeg on veebruar - mai 2009.
 
2009 aasta mais toimub meie eestvedamisel "Rattaga kooli" nädal, mille jooksul levitame liiklusohutusinformatsiooni. Kõik rattaloa saanud lapsed käivad vähemalt nädal aega rattaga koolis, et värskelt õpitud reegleid praktikas kasutama õppida.
Moodustatakse 5-liikmeline tegevusgrupp, kes igal hommikul rattaga koolitulijaid registreerib, tehes vastava märke kontrollpaberile. Kui õpilane on kogunud iga päeva eest templi, osaleb tema kontrollpaber loosimises. Loosimise auhinnad saadakse rattapoodidest.
Kõik auhinnad aitavad propageerida ohutut jalgrattaga liiklemist ning tervislikke eluviise.
 
Seejärel on plaanis organiseerida sarnased maakondlikud üritused (Virgurvänt: 10-12 aastastele ja Väike Vänt: 7-10 aastastele), kus kõik ümberkaudsed lapsed saavad võimaluse omandada jalgrattaluba. Meie eesmärk on kaasata sellesse umbkaudu 50 last.
Ürituse käigus on võimalik:
1.       sooritada jalgrattalubade kirjalik eksam (15 küsimust 15 minutiga)
2.       sooritada jalgrattalubade sõidueksam
Üritusele kohale tulnud jalgrattapoed toovad välja oma valiku ratastest ja näitavad kuidas jalgrattaid turvanõuetekohaselt hooldada.
 
Koostööpartnerid: kohalik politsei, kohalik maanteeamet ja rattapoed.
 
Järgneva kahe aasta tegevuskava uuendatakse jooksvalt saadud hinnanguist lähtuvalt.
 
charter your road saftey problem(s) 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0