MOBILUMAS IR TRANSPORTAS
Europos kelių saugos chartija
node

Vänta Aga rattaklubi

  1. Lietuvių
  2. Eesti
What are you doing/aiming to do for road safety? 
1) Osaleme ekspertidena jalgrattaliikluse projektis Eesti Rattarikkaks!, mille eesmärk on uurida ja leida parimaid lahendusi ohutute jalgrattateede ehitamiseks.
Viime 20 linnas kahe sihtrühma hulgas läbi küsitlusi: halduspersonalile ja jalgrattaga sõitjate rühmadele (3-4 jalgrattateemade eksperti) suunatud uurimuse ja küsitluse tavakodanike hulgas. Küsitluses uuritakse inimeste arvamusi jalgrattaga sõitmise võimaluste kohta liiklusohutuse seisukohast.
Küsitlusi levitatakse meililistide, jalgrattakonverentside ja meedia kaudu.
Eesmärgiks on leida jalgrattaliikluse seisukohalt kõige ohutumad linnad; millest tuleneb ohutus, kuidas on jalgrattateed ehitatud ja liiklus korraldatud. Need linnad on eeskujuks teistele linnadele jalgrattaliikluse korraldamise vallas.
Loodame selle tegevuse abil levitada avaliku võimu organites häid tavasid parandamaks jalgrattaliikluse korraldust.
 
2) Juhime Estovelo projekti, mille eesmärgiks on jalgrattamatkaradade seisukorra parandamine.
Kavatseme kolme aasta jooksul kontrollida jalgrattamatkaradade ja viidastiku seisukorda. Eestis on 4000 jalgrattaliiklusega seotud viita ning me arvame, et igal aastal tuleks sõltuvalt nende seisukorrast parandada neist 900-1000. Meie ühing kontrollib neid 3-4 korda aastas ja parandab neid vajadusel.
Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0