LIIKUVUS JA TRANSPORT
Euroopa Liiklusohutuse Harta
node

Valga Linnavalitsus

What are you doing/aiming to do for road safety? 

 

 

Me oleme mures kooli ümbruse turvalisusest, eriti talve perioodil, lapsed peavad pimedal ajal kooli minema.

 

Seetõttu kohustume kolmeks aastaks Euroopa liiklusohutuse hartale järgnevate tegeveustega.

 

 

 

-Uuendada vajadusel igal aastal 13 ülekäiguradade värv või plastikkate hiljemalt 1. septembriks ehk esimeseks koolipäevaks.

 

-Renoveerida koolide ja lasteaedade lähikonnas tänavavalgustus lähema, 6 kooli ja 4 lasteaeda.

 

-Ehitada koolide lähikonnas ülekäiguradade täiendav valgustus ( 13 ülekäigurada)

 

-Koostöös politseiga hoida järjepidevalt korras ning kasutuses liikluslinnakut.

 

 

 

 

 

Kohustsue pikkus 2009-2011

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0