LIIKUVUS JA TRANSPORT
Euroopa Liiklusohutuse Harta
node

Tallinna Vesi

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Järgmise kolme aasta jooksul soovime vähedada liiklusõnnetusi järgmiste Tegevustega:
 
- Oleme teinud sõiduvahendi (mootorsaan, ATV, jalgratas, survepesuauto, ratastraktor, rokla) ohutu kasutamise juhendid dokumendihaldussüsteemi vahendusel kättesaadavaks kõigile töötajatele.
 
- Tööülesannete täitmiseks autot kasutavatele töötajatele on võimaldatud pimedas, libeda- ja ohutu sõidu koolitused. Kõigile töötajatele, kes oma tööülesannete käigus teemaga kokku puutuvad (teetööde tähistamine, esmaabi, isikukaitsevahendid, tööohutus jne) on mõeldud muud ennetavad koolitused.
Aastas saame koolitada 5-20 inimest. Koolitustellimus sõltub vastava aasta vajadusest/tellimusest ja aastaeelarvest.
 
- Jalgrattaohutuse propageerimiseks oleme koostand 4-leheküljelise eesti ja inglise keelse turvaliseks liiklemiseks mõeldud juhendi (ASTV territooriumil kui ka ASTV aladest väljapool, kiivri kasutamine, tehniline seisukord, midaenne sõidu alustamist jälgida jms), mis on kättesaadav kõigile töötajatele dokumendihaldussüsteemi vahendusel.
 
- Avaldame jalgrattaohutust käsitlevat informatsiooni temaatilistes väljaannetes (asutusesisese väljaande vahele lisatud infolehel jagavad juhtivtöötajad häid ja halbu kogemusi seoses kiivri kasutamise, õige sõidukiiruse, tehnilise seisukorra ja tähelepanelikkusega liikluses. Seda infot jagame hea meelega ka teiste organisatsioonidega (nt.www.rattarikkaks.ee). Rattarikkaks.ee kaudu jõuab meie hea eeskuju jalgrattaohutuse näol ka avalikkuseni.
 
 
- Hoolitseme jätkuvalt, et sõidukid oleksid alati tehniliselt heas korras(transpordijuhi meeldetuletused õigeaegsest rehvivahetusest, tulekustutite ja esmaabitarvete olemasolust, tehnohooldusest, autopesu korraldamine jne) ning et sõidukit kasutaks vaid selleks volitatud isik.
 
- Me tagame jalakäijate, töötajate ja liiklusvahendite liiklusohutuse ehitustööde ajal: helkuri kasutamise propageerimine (helkurribad tööautodel, ASTV logoga helkurid jalakäijatele,helkurid tööjopedel-tunkedel) ning tänavapiirete, liiklusmärkide jm korras- ja olemasolu jälgimine (vilkurid tööautodel jm).
 
- Suudame tagada liiklusalade korrastamise ja korrashoiu siseterritooriumil (lamavad politseinikud, peeglid pimedate nurkade jaoks, jalakäijatele märgistatud rajad, tähistatud parkimisalad).
 
charter your road saftey problem(s) 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0