LIIKUVUS JA TRANSPORT
Euroopa Liiklusohutuse Harta
node

Tallinna Lastehaigla Toetusfond

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Igal aastal on Eesti suurimas lastehaiglas, Tallinna Lastehaiglas, ravilpalju liiklusõnnetustes viga saanud lapsi.
Enamasti saavad lapsed vigeelkõige iseenda lohakuse või ettevaatamatuse tõttu.
Käesoleval liiklusohutuse programmi raames tahaksime esile tuua just needsituatsioonid, kus lapsi varitsevad ohud on kõige sagedasemad. Selline probleemile lähenemine on väga vajalik, kuna spetsiaalselt lastele suunatud liiklusõnnetusi ärahoidvad programmid on siiamaani olnud kas lühiajalised või täiesti eraldi seisvad ning varem ole olnud võimalik neid tulemusi teaduslikult analüüsida.
 
 
1) 2009-2010 aasta jooksul viime haiglas viibivate lastega läbi 8-10 arenduskoolitust( umbes 20-50 last), mille käigus selgitaksime lastele liiklusohtlikke olukordi ja õpetaksime neile ohutut liiklemist. Samas tutvustaksime lastele juba toimunud liiklusõnnetusi, mida oleks saanud tähelepanelikkusega ennetada.
Selle õppuse viime läbi õppeklassi vormis, kus räägime lastele kõige sagedastemast ohtudest liikluses ja ühtlasi õpetame või tuletame meelde liiklusreegleid. Sellele järgneb arutelu liiklusõnnetustest, mis põhjustel need toimusid ja mida laps ise oleks saanud teha, et sellist
ohuolukorda vältida.
Tunni lõpus osalevad lapsed viktoriinis, kus neil on võimalik näidata, mida nad selle õppuse käigus on õppinud.
 
 
2) 2009.a. suvel viime koostöös Maanteeameti ja liikluspolitseinikega
Tallinna Lastehaigla hoovis läbi liikluspäeva, mille tarvis kujundame mini-liikluslinnaku. Liikluspäeva eesmärk on läbi viia praktilisi harjutusi mini-liikluslinnakus.
Lisaks eelpool nimetatud tegevustele võimaldame lastele sealsamas ka sooritada jalgratturieksamit.
 
Soovime oma võetud kohustustega parandada laste hulgas liikluskultuuri
ning oluliselt vähenenud liiklustraumadega haiglasse ravile sattuvate laste arvu võrreldes eelneva perioodiga.
Uuendame tegevusplaani järgenva kolme aasta jooksul olenevalt hindamis protsessits.
 
Koostööpartnerid: United Motors AS, Tallinn Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Maanteeamet, Tallinnas liiklusega tegelevad politseinikud
Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0