LIIKUVUS JA TRANSPORT
Euroopa Liiklusohutuse Harta
node

Tallinna Laagna Gümnaasium

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Meie koolis puudub süstemaatiline ja järjepidev spetsialistide poolt läbiviidav liiklusohutuse õpetus.
Me soovime algatada ja arendada koostöös autokoolidega programmi, mis oleks suunitletud igas vanuses õpilastele.
Selleks on meil plaanis järgnevad tegevused:
 
1.    koostada igale vanuseastmele vastav õppekava ja lisada iga
       vanuseastme tunniplaani liikluskasvatuse tund
2.    organiseerida lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktiline õppus
3.    valmistada soovijaid ette jalgratta, mopeedi või B- kategooria
       juhilubade taotlemiseks
4.    korraldada gümnaasiumi õpilastele esmaabi koolitus
5.    korraldada õppus käitumisest liiklusõnnetuse korral
charter your road saftey problem(s) 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0