MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
node

Infra ry

  1. English
  2. Suomi
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Infra ry sitoutuu parantamaan tieliikenneturvallisuutta erityisesti infra-alan työntekijöiden keskuudessa. Sitoudumme Eurooppalaisen tieliikenneturvallisuuden peruskirjaan vuosina 2010-2013.

 
1. Infra ry:n jäsenyritysten työntekijät suorittavat Tieturva-kurssit, joissa kiinnitetään huomiota turvalliseen työskentelyyn työmailla sekä liikenteen ohjaukseen siten, että työmaalla esiintyvät riskitilanteet saadaan minimoitua. Kursseille osallistujien on suoritettava kurssit hyväksyttävästi lopputentissä, jotta heillä on oikeus työskennellä työmailla. Koulutustilaisuuksiin osallistuu vuosittain noin 1000 - 2000 henkilöä, joita eri oppilaitokset järjestävät koko maassa useamman kuukauden aikana.
 
2. Infra ry on kehittänyt työmaiden käyttöön turvallisuustason arvioinnin ja kehittämisen mittaristot (MVR-mittari, Asfalttimittari). Mittareilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. Mittareiden yksi osa-alue kohdistuu ulkopuolisen ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden liikennejärjestelyiden parantamiseen työmaiden läheisyydessä niin että työmaat sekä niitä ympäröivä liikenne ei aiheuta onnettomuusriskiä. Tietoisuus liikenteen aiheuttamista riskeistä vähentää onnettomuusvaaraa. Mittari on ladattavissa infra ry:n sivuilta osoitteesta: http://www.infrary.fi/index.php?m=3&s=6&id=412
 
Mittareiden käytöstä pidetään erillisiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi mittariston käyttöä edistetään järjestämällä vuosittain turvallisuuskilpailuja yritysten välille. Kilpailussa parhaiten pärjänneet palkitaan. Näille jaetaan myös julkista tunnustusta mm. lehtiartikkeleiden muodossa.    
 
3. Infra ry:n jäsenyritykset kokeilevat uusia keinoja liikenteen ajonopeuden vähentämiseksi. Näitä ovat mm. laitteisiin (esim. asfaltinlevitin) kiinnitettävät nopeusnäytöt, joiden perusteella kuljettaja havaitsee mahdollisen ylinopeuden. Kokemusten perusteella ajoneuvojen nopeus alenee nopeusnäyttöjen seurauksena. Myös instrumentoituja ja siirrettäviä keiloja, jotka varoittavat etukäteen liian lähellä työntekijää olevista liikenteen ajolinjoista työmaalla, on kokeiltu. 
 
4. Infra ry järjestää tehostettua liikenteen valvontaa työmaiden läheisyydessä yhteistyössä työntekijäjärjestöjen ja liikkuvan poliisin kanssa kerran vuodessa erikseen valittavassa kohteessa. Tavoitteena on saada liikenteen nopeus noudattamaan työmaiden nopeusrajoituksia. Tilaisuuksista tiedotetaan laajasti eri medioille. Kampanjoista on kirjoitettu lehtiartikkeleita, tehty radiohaastatteluja sekä ohjelmia paikallistelevision uutislähetyksiin. Kampanjan tavoitteena on saattaa turvallisuusasiat tiellä liikkuvien tietoon.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0