MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
node

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry

  1. English
  2. Suomi
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Enemmistö ry haluaa tarkentaa rooliaan monien liikenneturvallisuustoimijoiden joukossa. Jatkamme osallistumistamme Eurooppalaisen tieliikenneturvallisuuden peruskirjaan vuosina 2010-2013 seuraavin toimin:
 
1. Keskitymme nettilehden (http://www.enemmisto.kaapeli.fi/etusi/Lehti2006_2.htm) parempaan ylläpitoon tavoitteena sen päivitys vähintään kerran viikossa. Lehdessä käsitellään säännöllisesti liikenneturvallisuusteemoja. Keskitymme erityisesti turvallisen ja toimivan joukkoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteiden ja turvallisuuden edistämiseen.
 
2. Blogissamme julkaistaan liikenneturvallisuuteen liittyviä juttuja kerran kuukaudessa. Blogi on luettavissa sivulla http://enemmistory.blogspot.com/ ja sillä on noin 2500 lukijaa kuukaudessa. Blogissa käsitellään erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta. Laki vaatii selkeytystä ja asenteet paljon parantamista. Myös epäloogisuudet "kevyillä reiteillä" on todettava ja korjattava.
 
3. Kannustamme jäseniämme ottamaan osaa liikenneturvallisuutta koskevaan julkiseen keskusteluun (esim. lehtien keskustelupalstat). Näkemyksemme mukaan tietoa turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on, mutta asenteissa on parantamista. Koemme, että 40 vuotta toiminut järjestömme sana on painava erilaisissa keskusteluissa ja voimme siten vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0