MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
node

Autotuojat ry

  1. English
  2. Suomi
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Toteutamme laajan tutkimuksen henkilöautokannan rakenteen merkityksestä liikenneturvallisuudelle. Tutkimus tullaan toteuttamaan ulkoisen tutkijan toimesta ja yhteistyössä eri tahojen kanssa.
 
Tutkimuksella halutaan selvittää sitä miten henkilöautojen valmistusvuosi, tekniset ominaisuudet tai varusteet vaikuttavat onnettomuuteen joutumiseen ja henkilövahinkojen vakavuuteen.
 
Tulokset julkaistaan lehdistön ja Liikennevakuutuskeskuksen kautta. Raportti annetaan julkiseen jakoon. Tuloksia käytetään myös mm. viranomaisyhteistyössä. Toivottu liikenneturvallisuusvaikutus syntyy automallien kysyntään vaikuttamisen kautta. Tavoitteena on että auton ostajat saavat saavat käyttökelpoista ja objektiivista tietoa siitä, mitkä autot ovat turvallisia.
 
Jatkamme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Julkaisemme autojen turvallisuutta koskevia tutkimusraportteja. Tavoitteena ei ole edistää tiettyjen automerkkien mainetta, vaan tuoda esiin eri autojen turvallisuusominaisuuksia. Tulokset välitetään vakuutusyhtiöille, liikenteen viranomaisille, autoiluun liittyvälle lehdistölle sekä tiedeyhteisölle.
 
Sitoumuksen kesto on 3 vuotta.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0