MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
node

Haanpaa Oy

  1. English
  2. Suomi
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Parannamme edelleen kuljettajien tieliikenneturvallisuutta ja sitoudumme Eurooppalaisen tieliikenneturvallisuuden peruskirjaan vuosina 2009-2012 seuraavilla toimilla:
 
Kehitämme tehokkaamman vahinkojen ja onnettomuuksien systemaattisen seurantajärjestelmän. Vahinkojen ja onnettomuuksien lisäksi otamme huomioon "läheltä piti" tapaukset ja pyrimme oppimaan niistä. Kuljettajilla on mukana 'läheltä piti' -raporttilomakkeita, jotka he tarvittaessa täyttävät. Raportteihin kerättyä tietoa käsitellään säännöllisissä työsuojelutoimikunnan kokouksissa sekä kuljettajien koulutustilanteissa.
 
Jatkamme Behaviour Based Safety (BBS) -koulutusohjelman ylläpitämistä. Sen tavoitteena on kouluttaa kuljettajia havainnoinnin, valmennuksen ja viestinnän keinoin. Koulutusta annetaan kullekin kuljettajalle 7 tuntia vuodessa.
 
BBS -ohjelmaa täydennetään uudella "Haanpaa Academy" kuljettajakoulutuksella. Kouluksessa keskitytään turvallisuuden, laadun ja palvelun parantamiseen. Koulutusta annetaan kullekin kuljettajalle 3 tuntia vuodessa.
 
Kaikki omat sekä alihankkijoiden kuljettajat osallistuvat jatkuvaan koulutukseen. Kuljettajia on Suomessa yhteensä noin 135.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0