LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
node

Helsingin yliopisto

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Helsingin yliopisto pyrkii toiminnassaan edistämään joukkoliikennettä sekä pyöräilyä sekä niiden turvallisuuden että ympäristövaikutusten takia. Toteutamme seuraavat toimet osana Eurooppalaista tieliikenneturvallisuuden peruskirjaa vuosina 2010-2012:
 
Kyselyt ja kartoitukset:
 
Teemme kyselyn henkilöstölle ja opiskelijoille pyöräilyreittien puutteista ja parannusehdotuksista. Kyselyn perusteella käydään läpi ongelmakohtia ja niiden turvallisuusnäkökohtia teknisen toimialan, kaupungin ja poliisin kanssa yhteistyössä, jotta voidaan arvioida tarve parannuksille. Kysely toteutetaan keväällä 2010 ja parannuksia sen jälkeen.
 
Selvitämme julkisen liikenteen reittien ja vuorojen soveltuvuuden eri kampusten välillä. Indikaattoreina käytetään maksettujen pysäköintipaikkojen määrää sekä eri liikennemuotojen osuutta liikkumisessa.
Selvitystyön jälkeen käymme läpi mahdollisia puutteita reiteissä ja aikatauluissa yhdessä HKL:n kanssa, jotta voimme parantaa julkisen liikenteen saatavuutta ja käytettävyyttä kampusten välisessä liikenteessä ja siten vähentää yksityisautoilua.
 

Kyselyiden ja kartoitusten tuottaman tiedon perusteella sopivat menettelytavat suunnitellaan yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Vastuuryhmiä kootaan eri yhteistyötahojen kanssa tarpeen mukaan.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0