LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
node

Suomen Punainen Risti

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Sitoudumme parantamaan liikenneturvallisuutta seuraavilla tavoilla:
 
1. Liitämme ensiapukoulutuksen osaksi henkilöauton ajotutkintoa - indikaattorina on suunnitelman toteutuminen vuoden 2012 loppuun mennessä.
 
2. Kehitämme Lasten liikenneturvallisuus -materiaalia niin että se saadaan tehokkaammin käyttöön. Seuraamme toiminnan onnistumista kiinnittäen huomiota materiaalia käyttävien päiväkotien ja koulujen määrään sekä materiaalista saatuun palautteeseen. Materiaalin avulla lapset oppivat näkemään vaaratilanteet, osaavat ennakoida ja välttää niitä mm. koulumatkalla ja kodin läheisyydessä.
 
3. Kehitämme Henrin ja Hennan tarina -interaktiivista nettimateriaalia (You have
one life – Keep it) niin, että se saadaan paremmin käyttöön. Seuraamme sivujen kävijämäärää. Aineiston avulla pyritään vaikuttamaan nuorten ja nuorten aikuisten
(18-24 –v) asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen ja lopulta vähentämään liikennekuolemia.
 
4. Jatkamme ja tehostamme Uskalla auttaa -esitteiden jakamista. Esitteiden tavoitteena on motivoida liikenteessä liikkuvia osallistumaan ensiapu-koulutukseen.
 
5. Kehitämme Liikenneturvallisuus osana ensiapu-koulutusta -materiaalin ensiapukouluttajien käyttöön.
 

Yllä mainituista toimista vastaa Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ensiapukoulutuksen tiimi.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0