LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
node

Metropolia Ammattikorkeakoulu

What are you doing/aiming to do for road safety? 

 

Liikenneturvallisuutta koskeva tutkimus ja tulosten hyödyntäminen liitetään osaksi hankkeeseen valittujen opiskelijoiden opintojaksoja, projekti- ja opinnäytetöitä. Opiskelijat suorittavat yhteensä arviolta 60 ECTS opintopisteen verran opintoihin liittyvää työtä hankkeessa vuosittain.
 
Toteutuksessa opiskelijat tekevät haastattelu- ja web-pohjaisia kyselytutkimuksia opiskelijoillemme, joista suurin osa on 19-24 vuoden ikäisiä, sekä henkilökunnallemme. Käsittelemme aineistot tilastollisin menetelmin.
 
Tutkimus tuottaa materiaalia useisiin eri käyttötarkoituksiin:
  • Tuotamme materiaalia opiskelijoille ja opettajille suunnattua tiedotusta varten.
  • Tulokset julkaistaan sekä nettisivuillamme sekä intranetissä erilaisten tieliikenneturvallisuuden parantamista koskevien suunnitelmien käyttöön.
  • Arvioimme oman lähiliikenteemme riskipaikat osaamisemme ja tulosten perusteella.
  • Tarjoamme aineistostamme soveltuvin osin tietoja kaupunkien liikenneturvallisuusinsinöörien ja muiden viranomaisten käyttöön ja/tai artikkeleina julkaistaviksi.
 

Perusaineisto kerätään akateemisen kalenterivuoden aikana elokuusta kesäkuuhun ja käytämme sitä tiedotuskampanjoissa heti aineiston valmistuttua ja myös tulevina vuosina. Kohderyhminä ovat erityisesti uudet aloittavat opiskelijat ja uusi henkilökunta unohtamatta kuitenkaan muita opiskelijaikäryhmiä ja henkilökuntaa.

 

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0