LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
node

Autoalan Keskusliitto ry

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Autoalan Keskusliitto ry sitoutuu osana eurooppalaista tieliikenneturvallisuuden peruskirjaa edistämään liikenneturvallisuutta seuraavilla tavoilla:
 
1. Tiedotus ja muun viestintä:
 
- Tuottamalla jäsenistölleen korkeatasoisia neuvonta- ja koulutuspalveluita koskien liikenneturvallisuutta ja julkaisemalla liikenneturvallisuutta käsitteleviä juttuja Suomen Autolehden joka numerossa (lehti julkaistaan 10 kertaa vuodessa, painos 8 500) sekä Liikenneturvallisuus –osiossa nettisivuilla http://www.autoalantiedotuskeskus.fi/ aika ajoin (sivustolla on noin 55 000 vierailijaa).
 
2. Edunvalvontaan liittyvä toiminta:
 
- Tekemällä liikenneturvallisuutta parantavia aloitteita ja selvityksiä päättäjien käyttöön sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun koskien edunvalvottaviensa liikenneturvallisuuskysymyksiä.
- Tukemalla auto- ja tiealan valtakunnallisen erikoismuseon Mobilian perustamaa lasten liikennepuistoa (http://www.mobilia.fi/liikennepuisto.html) vuoteen 2012 saakka. Liikennepuisto tarjoaa 4−12 -vuotiaille lapsille mahdollisuuden opetella oikeanlaista liikennekäyttäytymistä.
 
3. Kampanjayhteistyö eri tahojen kanssa:
 
- Osallistumalla vuosittain johonkin kampanjaan, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja sitä kautta liikenneturvallisuuteen. Toteutettavien kampanjoiden tavoitteena on saada ihmiset muuttamaan omaa liikennekäyttäytymistää ilman, että sääntöjä ja lakeja tarvitsisi kiristää. Suunnittelutyö seuraavan kampanjan osalta on käynnissä ja toteutus alkaa vuonna 2010.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0