ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

Picco Rosso Norddeutschland

  1. Ελληνικά
  2. Deutsch
What are you doing/aiming to do for road safety? 
  • Wir werden in den nächsten zwei Jahren in Kooperation mit Fahrschulen, Polizei und Feuerwehr effiziente und kostenlose Präventionskurse für jugendliche Fahranfänger in Fahrschulen, Jugendsozialarbeitseinrichtungen und Schulen in Nordrhein-Westfalen anbieten.
  • Geplant sind regional insgesamt zehn Präventionskurse jährlich, wobei wir pro Jahr ca. 350 Schüler erreichen werden.
  • Sollten die Resultate und die Resonanz auf diese Aktion positiv sein, dann werden wir die Aktion auch im Jahr 2009 fortsetzen.
Notified for renewal? 
0