ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

Europcar Cyprus - ASG (Andy Spyrou Group) Public Ltd

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Η Europcar Κύπρου συνάπτει ετήσια πάνω από 30,000 ενοικιαστήρια συμβόλαια και τα αυτοκίνητα της οδηγούνται στους δρόμους της Κύπρου για περισσότερα από 20 εκατομμύρια χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ενοικιάζουν τα αυτοκίνητα είναι ξένοι τουρίστες ερχόμενοι κυρίως από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι κοινά αποδεκτό πως ένας οδηγός που οδηγεί σε μία ξένη χώρα είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που παραμονεύουν από την έλλειψη γνώσης των τοπικών κανόνων και οδικής συμπεριφοράς.

Είναι αυτό το μέρος του χάρτη της ασφαλούς οδήγησης που σκοπεύουμε να καλύψουμε με την συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ασφάλειας και ελπίζουμε να γίνουμε περήφανοι για την συμβολή μας στο να καταφέρουμε να φτάσουμε το κοινό στόχο του να σωθούν 25,000 ζωές.

Δεσμευόμαστε με τα ακόλουθα:

  1. Θα εκπαιδεύσουμε όλο το προσωπικό για να μπορεί αποτελεσματικά,
    1. Να ενημερώνει τους πελάτες μας κατά την παράδοση του αυτοκινήτου τους για τις τοπικές συνήθειες και συμπεριφορά οδήγησης.
    2. Να συμβουλεύει τους πελάτες να μην καταναλώνουν αλκοόλ πριν οδηγήσουν και να επιλέγουν να έχουν πάντα ένα δεύτερο οδηγό έτοιμο να οδηγήσει.
  2. Σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως η Αστυνομία, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, θα δημιουργήσουμε και θα διανέμουμε 100,000 ενημερωτικά φυλλάδια στα Αγγλικά, Γερμανικά και Ρωσικά όπου θα ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τους τοπικούς κανόνες και συνήθειες οδήγησης .
  3. Θα δημιουργήσουμε αποτελεσματική σήμανση μέσα στα αυτοκίνητά μας που θα υπενθυμίζει τους οδηγούς τη σωστή λωρίδα οδήγησης , δεδομένου ότι αυτός είναι ο πιο κοινός λόγος σοβαρών ατυχημάτων από τουρίστες.
  4. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε περισσότερες ενέργειες στη πορεία, όπως επίσης θα προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε άλλους οργανισμούς και φορείς να εμπλακούν ενεργά σε αυτό το κοινωνικό έργο.

Nicosia, 13th February 2009

Notified for renewal? 
0