ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

Cyprus Ports Authority

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Θα λάβουμε τέτοια συγκεκριμένα μέτρα που θα μας βοηθήσουν να ευαισθητοποιήσουμε τους υπαλλήλους μας καθώς επίσης και τους άλλους χρήστες των λιμανιών για την οδική ασφάλεια και μέσω αυτών των ενεργειών και της ευαισθητοποίησης να ελαχιστοποιήσουμε τα τροχαία ατυχήματα στην Κύπρο.

Έχουμε προσδιορίσει τις περιοχές μέσα στο λιμάνι που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και δεσμευόμαστε έναντι του Ευρωπαϊκού Χάρτη Οδικής Ασφάλειας με τα εξής:

  1. Στην περιοχή μπροστά από την αίθουσα επιβατών όπου διασταυρώνουν επιβάτες θα εγκαταστήσουμε πύλες ή κινητά φώτα ρύθμισης της κυκλοφορίας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επιβατών.
  2. Θα μετακινήσουμε το σταθμό καυσίμων του λιμανιού σε μια καταλληλότερη περιοχή και θα δημιουργήσουμε ένα μικρό κόμβο κυκλοφορίας στη γωνία του βορειοδυτικού κρηπιδώματος για να διευκολύνουμε την ασφαλέστερη πρόσβαση/διακίνηση.

Αυτό το πρόγραμμα δράσης θα πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο έτος και σύμφωνα με την αξιολόγηση που θα γίνει για τα επόμενα 2 έτη.

Nicosia, 13th February 2009

Notified for renewal? 
0