ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

Travel and Express Group of Companies

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Ο Όμιλος Εταιριών της Travel & Express δεσμεύεται στο European Road Safety Charter με ενέργειες που θα ενδυναμώσουν την οδική συνείδηση των οδηγών.

  1. Θα εγκαταστήσουμε κόφτες ταχύτητας και στον υπόλοιπο στόλο οχημάτων του Ομίλου.
  2. Θα εφαρμόσουμε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα , επισκευές και επιθεωρήσεις του στόλου μας και από τα μηχανογραφικά στοιχεία θα επανεκτιμούμε την καλή κατάσταση του στόλου μας.
  3. Με την συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, σε τακτά διαστήματα θα οργανώνουμε σεμινάρια εκπαίδευσης που θα συμπεριλαμβάνουν ενδυνάμωση της οδικής συνείδησης των οδηγών μας και της Ασφάλειας και Υγείας, για ολόκληρο το προσωπικό μας.
  4. Θα εγκαταστήσουμε στα οχήματα του στόλου μας Ειδικές Οδηγίες για τον οδηγό και τους επιβάτες που αφορούν Ασφάλεια και Υγεία.
  5. Εκτυπώνουμε ειδικό βιβλιάριο (1000 τεμάχια) ‘Οδηγώ και ‘Εργάζομαι με Ασφάλεια’ το οποίο διαθέτουμε προς τους οδηγούς, άλλους εργοδοτούμενους μας και συνεργάτες.
  6. Η Διεύθυνση του Ομίλου μας θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν την ενδυνάμωση της οδικής συνείδησης των οδηγών και με την σειρά της θα αναλαμβάνει την μετεκπαίδευση ολόκληρου του προσωπικού.
  7. Η Travel & Express προτίθεται κάθε χρόνο να δίδει κίνητρα και να βραβεύει τους 3 καλύτερους οδηγούς, με κριτήρια, τα ελάχιστα οδικά δυστυχήματα, τα ελάχιστα παράπονα πελατών, τις ελάχιστες οδικές παραβάσεις και την καλή συντήρηση του οχήματος.

Nicosia, 13th February 2009

Notified for renewal? 
0