ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

PricewaterhouseCoopers Limited

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Στους PWC πιστεύουμε ότι έχουμε την ευθύνη επειδή ένα μεγάλο ποσοστό των στελεχών μας είναι νέοι επαγγελματίες (μέση ηλικία 27 ετών) και δυστυχώς οι στατιστικές ατυχημάτων δείχνουν ότι ένα τέταρτο των θανάτων από οδικά ατυχήματα είναι νέοι. Επιπλέον, επίσης θεωρούμε ότι όχι μόνο επηρεάζουμε τη συμπεριφορά των στελεχών μας αλλά και των οικογενειών και των εξαρτωμένων τους. Επομένως δεσμευόμαστε στον Ευρωπαϊκό Χάρτη
 
Οδικής Ασφάλειας με τα εξής:
Έχουμε καθήκον να βελτιώσουμε την οδική συμπεριφορά των στελεχών μας και των εξαρτωμένων τους. Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να τους εκπαιδεύσουμε στα ακόλουθα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας: ταχύτητα, χρήση οινοπνεύματος και οδήγηση, ζώνες ασφαλείας και ασφάλεια οχημάτων.
 
   1. Θα στοχεύσουμε στην έλλειψη γνώσης σε θέματα οδικής ασφάλειας και θα εκπαιδεύσουμε τους νέους συναδέλφους μας στα ζητήματα οδικής ασφάλειας με την εισαγωγή του θέματος αυτού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επαγωγής των νέων στελεχών στον οργανισμό μας. Θα προσκαλέσουμε επίσης όλα τα μέλη της εταιρίας μας για να παραβρεθούν σε εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας. Οι σειρές μαθημάτων επαγωγής στον οργανισμό μας πραγματοποιούνται κάθε μήνα ή δύο φορές το μήνα (ανάλογα με τις εισαγωγές) και απευθύνονται στα νέα μέλη του οργανισμού. Ο αριθμός στελεχών ποικίλλει από 10 - 20 ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Το τελευταίο εξάμηνο του 2008 είχαμε περισσότερα από 245 νέα μέλη.
 
   2. Για να τονίσουμε τη ευαισθησία στην οδική ασφάλεια και τη σωστή χρήση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των οχημάτων θα εκπαιδεύσουμε τα στελέχη μας καθώς επίσης και πελάτες μας με την οργάνωση μίας εκδήλωσης σε μια από τις κύριες περιοχές χώρων στάθμευσής του οργανισμού μας. Προγραμματίζουμε να προσκαλέσουμε όλα τα στελέχη μας και ίσως και πελάτες και να έχουμε μια διάλεξη σχετικά με την οδική ασφάλεια (ίσως από την αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή). Θα φέρουμε ένα αυτοκίνητο στη σκηνή και έναν μηχανικό αυτοκινήτων, για να μιλήσουμε στους ανθρώπους σε ποια ζητήματα πρέπει να επικεντρωθούν στην εκτίμηση της ασφάλειας όσον αφορά στη χρησιμοποίηση του οχήματός τους στο δρόμο.
 
   3. Νοιαζόμαστε για τα παιδιά και την οδική ασφάλεια και θέλουμε να συμβάλουμε στην εκπαίδευση των παιδιών στην οδική ασφάλεια όσο το δυνατό νωρίτερα. Θα οργανώσουμε μία εκδήλωση στο πάρκο οδικής ασφάλειας της αστυνομίας με τα παιδιά των εργαζομένων στην εταιρία. Η εκδήλωση γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια ενός πρωινού. Θα επιλέξουμε ένα Σάββατο πρωί για τους γονείς που εργάζονται στην εταιρία μας να φέρουν τα παιδιά τους (ηλικίες 6-17). Από την εμπειρία μας από άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουμε με την ανάμειξη των παιδιών του προσωπικού μας έχουμε περίπου 200 παιδιά και επιπλέον τους γονείς που μένουν συνήθως εάν προσκληθούν επίσης.
      4Θέλουμε να μειώσουμε την πίεση κατά τη διάρκεια της ώρας κυκλοφοριακής αιχμής του πρωινού για τα μέλη του οργανισμού μας που πηγαινοέρχονται στην εργασία τους:
          * Με την εισαγωγή ενός ευέλικτου κλιμακωτού ωραρίου τα πρωινά
          * Με την παροχή χώρων στάθμευσης δωρεάν για τα όλα μέλη της εταιρίας μας συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων στα γραφεία μας.
 
      Αυτές οι ενέργειες θα ασκήσουν ενδεχομένως θετική επίδραση του πρωινού άγχους, και επομένως τη μείωση του αριθμού ατυχημάτων λόγω της πίεσης.
 
   4. Θα δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων οδικής ασφάλειας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής πληροφόρησης του οργανισμού μας που θα παρέχει άμεση πληροφόρηση για θέματα οδικής ασφάλειας, ειδήσεις, παρουσιάσεις καθώς και περιπτώσεων ατυχημάτων ή παραδείγματα προκειμένου να αναπτυχθεί η πολιτική οδικής ασφάλειάς μας και να διαβιβασθεί στους υπαλλήλους μας μέσω της εσωτερικής επικοινωνίας. Επίσης προγραμματίζουμε να επεκτείνουμε τις ανακοινώσεις μας σχετικά με τα ζητήματα οδικής ασφάλειας μέσω του περιοδικού της εταιρίας μας που διανέμεται στο προσωπικό μας, στις οικογένειές τους και τοποθετείται στους χώρους υποδοχής και χώρους διασκέψεων της εταιρίας μας.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0