ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

Cyprus Association for Health and Safety

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥΚ) αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία θεωρούμε το οδικό δίκτυο σαν χώρος εργασίας των εργαζομένων. Με αυτή τη λογική θα πρέπει ο εργοδότης καθώς επίσης και ο κάθε εργαζόμενος που χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο να λάβει όπου είναι πρακτικά εφικτό όλα τα μέτρα έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν μια αποτελεσματική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας η οποία να είναι κοινοποιημένη στο κάθε μέλος του.

Δράσεις

 1. Σαν Σύνδεσμος επαγγελματιών του τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να μειώσουν τον κίνδυνο μέσα από:
  • Την ανάπτυξη ενός περιεκτικού οδηγού ετοιμασίας της Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας
   Τη δημοσιοποίηση του οδηγού αυτού μέσα από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας
  • Την οργάνωση σεμιναρίων που να επεξηγούν πως ο οδηγός αυτός μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις
 2. Παίρνοντας την προηγούμενη μας δέσμευση ένα βήμα πιο πέρα εντοπίζουμε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση στο θέμα της ασφαλούς πρόσδεσης φορτίων. Και πάλι η ασφαλής πρόσδεση φορτίων είναι ουσιαστικά ευθύνη των οργανισμών καθώς επίσης και των εταιρειών μεταφοράς φορτίων οι οποίες στην προσπάθεια τους να μειώσουν το χρόνο μεταφοράς ή ακόμα και λόγω πλήρους άγνοιας των κινδύνων, δεν ασφαλίζουν αποτελεσματικά τα φορτία πάνω στο όχημα.
  Δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε το θέμα αυτό στη δημοσιότητα και θα αρχίσουμε ένα διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από:
  • Μια ημερίδα κάτω από την αιγίδα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κατά τη διάρκεια της οποίας το θέμα της ασφαλούς πρόσδεσης θα αναλυθεί από το Σύνδεσμό μας, τα Υπουργεία και την Αστυνομία, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν στην ημερίδα.
  • Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου μέσα από δημοσιεύματα στον τύπο και το περιοδικό του Συνδέσμου καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα μας.

Το χρονοδιάγραμμα και για τις δύο κύριες δράσεις είναι Σεπτέμβριος 2008 και Νοέμβριος 2009, δηλαδή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σημερινού Συμβουλίου του συνδέσμου.

Nicosia, 13th February 2009

Notified for renewal? 
0