ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

Municipality of Strovolos

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας, ο Δήμος Στροβόλου θέλει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια με την υιοθέτηση των ακόλουθών μέτρων κατά τη διάρκεια των επόμενων 3 χρόνων:

  1. Τα παιδιά ως πεζοί θεωρούνται μια ευάλωτη ομάδα ατόμων. Για το λόγο αυτό θα εφαρμοστούν μέτρα για βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις περιοχές γύρω από όλα τα σχολεία, εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Στροβόλου, όπως: μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, έλεγχος της στάθμευσης οχημάτων, επιπρόσθετες διαβάσεις πεζών και εργοδότηση επιπρόσθετων δημοτικών τροχονόμων.
  2. Η απουσία πεζοδρομίων είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου που αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60’ και στις αρχές της δεκαετίας του 70’. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό θα προχωρήσουμε με την κατασκευή πεζοδρομίων συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων. Στο κέντρο της παλιάς πόλης σχεδιάζεται η πεζοδρόμηση συγκεκριμένων περιοχών, η κατασκευή ποδηλατοδρόμων και η λήψη μέτρων μείωσης της ταχύτητας.
  3. Με σκοπό την μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους , θα καθοριστούν τα μελανά σημεία της πόλης και θα προωθηθούν λύσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας δίδοντας προτεραιότητα σε προβληματικές διασταυρώσεις.
  4. Για βελτίωση της ασφάλειας των πεζών, της κινητικότητας και για ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων εξαιτίας προβλημάτων σε δρόμους, θα βελτιωθούν τα οδοστρώματα και η οδική σήμανση.
  5. Για μείωση των κινδύνων και ατυχημάτων κατά την διάρκεια των οδικών έργων θα επιβάλλουμε στους εργολάβους πιο αυστηρά, αξιόπιστα και αποτελεσματικά σχέδια ασφαλείας.

Nicosia, 13th February 2009

Notified for renewal? 
0