MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Shell Hungary Zrt.

  1. Polski
  2. Magyar
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Az Európai Közúti Biztonsági Charta keretén belül a Shell Hungary kötelezettségvállalása során különös figyelmet kíván szentelni a következő két fő célkitűzésnek:
·         Saját tevékenységünkön belül javítani kívánjuk a közlekedésbiztonsági intézkedések teljesítését.
·         A tudatosság fokozottabb növelése és a biztonsági kultúra elősegítése a saját alkalmazottaink, a vállalkozóink, valamint a vállalkozók alkalmazottai körében.
 
Mindenekelőtt:
 
1. Életmentő szabályok
2009-ben a Shell 12 életmentő szabályt fogadott el, melyek közül 4 a közúti biztonságra vonatkozik. Az életmentő szabályok 12 nagy kockázattal járó munkahelyi tevékenységet céloznak, mivel bizonyított tény, hogy a munkahelyeken van a legnagyobb esély arra, hogy az elkövetett munkahelyi mulasztásokkal járó komoly sérülések vagy halálos balesetek bekövetkezzenek. A világos és tömör 12 életmentő szabály bevezetésével a Group-on belül az volt a szándékunk, hogy egy együttműködésre kész kultúrát hozzunk létre. Az együttműködés már most is számos esetben magas színvonalon működik. Az életmentő szabályokkal az együttműködés azonban kötelezővé válik. Az elkövetett mulasztások szankciókat vonnak maguk után, egészen odáig menően, hogy a Shell alkalmazottainak felmondhatnak, a vállalkozók vagy alvállalkozók alkalmazottait pedig áthelyezhetik egy másik munkahelyre, illetve a jövőben nem dolgozhatnak a Shell-nél.
A közúti biztonságra vonatkozó 4 életmentő szabály a következő:
·         „Nem lehet alkoholt vagy kábítószert fogyasztani munka és vezetés közben”
·         „Vezetés közben a mobiltelefonok nem használhatók, valamint nem szabad a sebességhatárt túllépni” – a mobiltelefonok a kihangosító berendezés alkalmazásával sem használhatók gépjárművezetés közben.
·         „Be kell kapcsolni a biztonsági övet”
·         „Be kell tartani a Napi Ütemterv előírásait”
 
2. Defenzív vezetési tréning a Shell alkalmazottai részére
Három évenként egy szakmailag elismert vállalat tanfolyamokon tanítja a defenzív vezetést a Shell vállalat járművezetői számára, három évenként vagy gyakrabban pedig az alkalmazottak azon tagjai számára, akiknek különleges feladataik vannak, vagy különleges pozícióban vannak (értékesítők és helyi benzinkúti shopok vezetői, akik gyakran gépjárművezetők is). Az alkalmazottak ezen tagjai számára a defenzív vezetési tréning egynapos, ami négy óra elméletből és négy óra gyakorlatból áll. Minden vállalati kocsivezetőnek, ha új alkalmazott, kötelező módon részt kell vennie a defenzív vezetési tanfolyamokon. Az alkalmazottak közül azok, akiknek abban az évben közúti közlekedési balesetük volt, ellenőrzött vezetési órákat kapnak, vagy továbbképző tanfolyamon kell részt venniük, még akkor is, ha nem ők okozták a balesetet. Az értekezleteken megbeszéljük ezeknek a baleseteknek a tanulságait.
 
3. A közúti biztonságra vonatkozó tréningek a Shell vállalkozói – közúti tartálykocsi vezetők – számára
a. Defenzív vezetési tréning
Közúti tartálykocsi vezetőknek (mintegy 70 ember), amikor belépnek a vállalathoz, a Shell által szervezett – egy defenzív vezetési tréningből álló – kötelező tréningen kell részt venniük. Egy szakmailag elismert vállalat kétévenként pedig továbbképző tanfolyamokat tart. Az elméleti és gyakorlati órákat magában foglaló defenzív vezetési tréning két napos. Azok, akiknek abban az évben közúti közlekedési balesetük volt, továbbképző tréningeken vesznek részt. A közúti biztonságnak szentelt havonta megtartott értekezleteken az összes kamionvezető részvételével megvitatjuk a közlekedési balesetekből levonható tanulságokat. A világon mindenütt megtalálható Shell szervezeteken keresztül minden kamionsofőr rendszeresen kap – a balesetekből levont tanulságokat tartalmazó – HSSE órákat. Minden egyes szerelőműhelyben, parkolóban, a közutakon biztonsági elektronikus hirdetőtáblákon láthatók a balesetekből levonható tanulságok, valamint javaslatok arra vonatkozóan, hogyan előzhetők meg.
b. Felborulást megelőző tréning
Ez egy elméletet és gyakorlati tapasztalatokat magában foglaló egynapos tréning, mely lehetővé teszi a járművezetők számára a közúti kamionok teherbíró képességének tesztelését.
c. Anti-stressz tréning
Ezen az 5 órás foglalkozáson közlekedési pszichológus közreműködésével lehet megvitatni a közúti stressz-helyzeteket, illetve hogy hogyan kell kezelni azokat.
d. Fekete foltok térképe
A Shell vállalatcsoportnál, a szállítók intenzív bevonásával, a leányvállalatok továbbra is alkalmazzák a Fekete foltok térképét, amely felsorolja, hol vannak a legkritikusabb közlekedési pontok (veszélyes vasúti átkelőhelyek, útkereszteződések, közúti munkák, rossz útviszonyok stb.). A Shell megköveteli, hogy az alvállalkozók javító műhelyeiben, parkolóiban legyenek hozzáférhetők mind a Fekete foltok térképe, mind a Meghatározott útvonalak, mely utóbbi tartalmazza a termékeink szállításához legbiztonságosabb útvonalakat.
 
4. A szállító vállalkozók értékelése
Az értékelés célja a szállító vállalkozók szakmai színvonalának emelése, valamint arra való ösztönzése, hogy építsék ki saját egészségügyi, biztonsági és vezetői rendszerüket, amelynek eredményeképpen csökkenhet a balesetek száma és javulhat a közúti közlekedési biztonság. A Shell Hungary minden egyes szállítási vállalattal egy év után köt szállítási szerződést. Két fő szakaszra bomlik e folyamat: az első szakaszban a szállítók, a Shell által szerkesztett strukturált minta/kérdőív segítségével, felülbírálják és értékelik, mennyiben teljesítették a közlekedésbiztonsági intézkedéseket, szervezeti jellemzőiket, valamint a legfontosabb teljesítményeiket mérő mutatókat. A második szakaszban a Shell megvizsgálja a szállító üzleti helyiségeit, valamint felméri a rendelkezésre álló adatokat. E folyamat eredménye az éves hiánypótló akcióterv. Amennyiben – a Shell által meghatározott – értékelés pontszáma alacsony, ez azt vonhatja maga után, hogy megszűntetik a szállítóval a szerződést. Ez az akció továbbfolytatódik a következő három év során.
 
5. Shell közlekedésbiztonsági napok
A Shell közlekedésbiztonsági napok évente kerülnek megrendezésre a piacokon, beleértve Magyarországot is. Az esemény célja, hogy – az egyéni kötelezettségvállalások évenként egyszeri felülvizsgálatával – a vállalat erőfeszítéseihez újabb energiákat mozgósítson, és a középpontba helyezze őket, mégpedig a közlekedésbiztonsági intézkedések kivitelezése, beleértve az alkalmazottak biztonságát is, és a defenzív vezetés javítása érdekében. E tevékenységek az alkalmazottakra, a telephely személyzetére, valamint a vállalkozókra irányulnak, és az a céljuk, hogy javítsanak a munkamódon, hogy elősegítsék a sérülések és balesetek megelőzését, sőt esetleg életeket mentsenek. Hiszünk abban, hogy ez elősegíti az együttműködésre kész kultúra kialakítását azon a szervezeten belül, amely már felismerte, hogy a közlekedésbiztonság mindenki ügye.
A kötelezettségvállalási találkozók formájában megrendezett eseményeken vitatjuk meg a személyzettel a közlekedésbiztonságot érintő „Shell aranyszabályokat” (te is és én is: o Tartsuk be a törvényeket, előírásokat és a szabályokat o Lépjünk közbe, ha nem biztonságos vagy nem együttműködésre kész tevékenységet tapasztalunk o Tiszteljük felebarátunkat).
Felülvizsgáltuk azokat a tanulságokat, amelyeket a váratlan eseményekből – ideértve a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos baleseteket is – le lehet vonni. A Shell közlekedésbiztonsági napokon egy orvosi tanácsadó elsősegély oktatást is nyújt. Speciális foglalkozásokat szerveznek a szállító vállalkozók dolgozói és a Shell benzinkút személyzete részére.
6.       Beruházás a gyermekek számára kialakított közlekedési játszóterekbe
A Shell szerint az alapvető közlekedési és a közlekedésbiztonsági szabályok megismertetése a jövő nemzedékeivel nagyon fontos és legfőbb üzletágunkkal is összefügg. A Shell úgy határozott, hogy pénzügyi támogatást nyújt egy új budapesti közlekedési játszótér kialakításához. A közlekedési játszóteret az általános iskolák tanulói használják, itt tanulják meg a gyakorlatban az alapvető közlekedési szabályokat. A közlekedési játszóteret 2008 szeptemberében nyitották meg. A Shell Hungary további lehetőségek után kutat, hogy a következő három évben még több közlekedési játszóteret alakíthassanak ki az országban.
Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0