MOBILUMAS IR TRANSPORTAS
Europos kelių saugos chartija
node

Biuro Inzynierskie

  1. Lietuvių
  2. Polski
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Zobowiązujemy się do kontynuowania naszych działań na rzecz BRD w Polsce. Będą one polegać na włączaniu do szkoleń dla pracowników drogownictwa informacji nt. wplywu parametrów nawierzchni na bezpieczeństwo ruchu.  W/w panel będzie trwał nie mniej niż 20 minut i będzie obejmować zagadnienia takie jak: definicje, metody i wyniki badań, propozycje działań.
 
W naszych szkoleniach biorą udział osoby z administracji drogowej oraz firm wykonawczych.
Szacowana liczba uczestników: 200 osób.
 

Commitment duration: September 2009 - September 2012

 

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0
Email