MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Auto Klub Dziennikarzy Polskich

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Nasze działania będą skierowane do dziennikarzy jako uczestników ruchu drogowego z jednej strony oraz jako do osób, które poprzez swoją działalność publicystyczną mogą wpływać na kształtowanie postaw  i zachowań uczestników ruchu drogowego.
 
Planujemy kontynuowanie trzech głównych nurtów działalności naszego strowarzyszenia w nadziei na znacznie szersze włączenie się prasy, radia i telewizji w kreowanie właściwych postaw użytkowników dróg, wskazywanie dobrych praktyk i złych przykładów, a także jako współorganizatorów kampanii i akcji publicznych.
 
Będziemy organizować coroczne Samochodowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, w których każdorazowo bierze udział ok. 50 koleżanek i kolegów. Osoby te będą mogły w bezpiecznych warunkach mogli doskonalić swoje umiejętności a także poznać granice ryzyka.
 
Kolejną akcją, którą planujemy rozwijać jest Supertest Ekonomii mający na celu uświadamianie korzyści ze stosowania technik ekonomicznej, ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Informacje nt. tej akcji są szeroko komentowane i omawiane w mediach przez dziennikarzy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z czytelnikami, słuchaczami i widzami. Omówienie wyników imprezy będzie również każdorazowo rozsyłane do kilkudziesięciu dziennikarzy i redakcji prasy, radia i TV. Redakcje telewizyjne otrzymają również do nieodpłatnego wykorzystania relacje z imprez.
 
Będziemy również organizować seminaria „Media i BRD”, które dotyczą specyficznych tematów związaną z problematyką BRD (np. współpraca służb pracujących na drodze z mediami, rola i zadania mediów w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy “Media i BRD – misja czy komercja”).
Zakładamy coroczne zorganizowanie co najmniej dwóch rund Samochodowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy oraz po jednej edycji Supertestu Ekonomii i seminarium w cyklu “Media i BRD”. 
 
Szacujemy, że w naszych akcjach aktywny udział weźmie ok. 100 dziennikarzy, a za ich pośrednictwem swą wiedzę na temat BRD poszerzy potencjalnie kilkanaście milionów czytelników, słuchaczy i widzów.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0