MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
node

Polskie Radio SA

  1. Italiano
  2. Polski
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Wśród polskich mediów Polskie Radio ma najdłuższe tradycje budowania społeczności zaangażowanej w wymianę informacji o zagrożeniach na drogach. Od 35 lat Polskie Radio nadaje codzienną audycję Radio Kierowców w Programie 1, zaś od 7 lat audycję Radio Navigator w Programie 3, w których podawane są informacje nt. bieżących wydarzeń na drogach. W 2008 roku Polskie Radio uruchomiło nowoczesny newsroom w celu zarządzania informacjami o ruchu drogowym oraz internetową mapę pokazującą zagrożenia na drogach - jest to obecnie najbardziej aktualna w Polsce mapa utrudnień na drogach.
W najblizszych 3 latach Polskie Radio S.A. planuje podejmować działania w 3 głównych obszarach:
1.       Rozwijanie serwisów informujących o utrudnieniach na drogach:
  • rozszerzenie informacyjnego serwisu antenowego, dzięki funkcji RDS EON, na mobilnych odbiorców wszystkich programów Polskiego Radia; Serwis Radia Kierowców nadawany jest obecnie wyłącznie w Programie 1 Polskiego Radia. Dzięki uruchomieniu do końca bieżącego roku funkcji EON (enhanced other networks) w RDS możliwy będzie odbiór komunikatów o utrudnieniach na drogach przez słuchaczy Polskiego Radia słuchających radia w samochodach, nawet po przełączeniu się przez nich na inne źródło dźwięku (np. odtwarzacz płyt CD lub mp3), niezależnie od tego, czy wcześniej słuchali Programu 1, czy Dwójki, Trójki lub Radia EURO.
  • rozszerzenie kanałów komunikacji na RDS TMC, Internet i ewentualne inne; RDS TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), w miarę rozwoju projektu komunikaty będą kierowane także do kanału TMC i mobilni słuchacze Polskiego Radia posiadający w samochodach odbiorniki z funkcją TMC będą mogli odbierać powiadomienie o utrudnieniu na drodze w rejonie, w którym się znajdują. Jeśli ich odbiornik będzie posiadać wbudowany moduł nawigacji, dodatkowo otrzymają wskazówkę, jak je ominąć. (W ten sposób system funkcjonuje w tej chwili np. w Niemczech.)
 
2.       Budowanie społeczności słuchaczy zaangażowanych w poprawę BRD:
  • budowanie trwałych i wartościowych relacji z informatorami Radia Kierowców w ramach prowadzonego projektu „Kierowca Zaufania”; „Kierowcami Zaufania” są zarówno kierowcy zawodowi, jak i amatorzy, którzy zgłaszają utrudnienia w ruchu drogowym. Zgłoszenia są weryfikowane na policji, dzięki komunikatom straży pożarnej, itd.Informacje te są następnie publikowane na antenie radia, ułatwiając kierowcom unikanie zagrożeń. Zgłoszeń o utrudnieniach dokonało dotąd około 8000 osób. Osoby ponawiające kontakt będą zachęcane do regularnej współpracy.
 
  • propagowanie postawy zaangażowania wśród kierowców poprzez komunikację na antenie i w Internecie: organizowanie quizów, konkursów i inne interaktywne formy antenowe i internetowe;
  • aktywne wspieranie działania mające na celu podniesienie kultury jazdy wśród polskich Kierowców (agresja za kierownicą to jedna z głównych przyczyn wysokiej wypadkowości). Oferować będziemy wsparcie redakcyjne – audycje publicystyczne, edukacyjne, porady ekspertów w audycjach radiowych itd.       
 
3.       Rozbudowa współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i naukowymi w charakterze medialnego integratora działań zarówno w wymiarze antenowym, jak i pozaantenowym:
  • współpraca przy projekcie Europejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowanym w ramach Programu EuroRAP. Polskie Radio patronuje projektowi i współpracuje z Polskim Związkiem Motorowym. Mapa EuroRAP to mapa ryzyka umożliwiająca kierowcom identyfikację najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w regionie lub kraju oraz wybór wariantu najbezpieczniejszego. W ramach projektu planowana jest publikacja map ryzyka i analiz ryzyka konkretnych dróg. Mapa EuroRAP uwzględnia wszystkie drogi krajowe;
  • rozwijanie współpracy ze służbami ratownictwa oraz instytucjami odpowiedzialnymi za BRD;
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0