MOBILNOST IN PROMET
Evropska listina o cestnoprometni varnosti
node

Ljubljanska kolesarska mreža

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Naše poslanstvo v okviru sodelovanja z Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu, v obdobju 2010-2013, je zmanjšati število prometnih nesreč z vzpodbujanjem varnejšega načina prevoza po mestu - prevoza s kolesom. Tako smo, oziroma bomo, v okviru našega sodelovanja z Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu:
 
1. Organizirali v februarju 2010 dve zimski čistilni akciji v Mestni občini Ljubljana. Čistili smo kolesarske steze. Cilj je bil dvigniti zavest o nujnosti zimskega čiščenja kolesarskih stez za vzpodbujanje kolesarske varnosti in mobilnosti v mestu Ljubljana. O dogodku sta poročali dve radijski postaji in dve časopisni hiši. Podobne akcije bomo organizirali v prihodnjih zimah, v primerih, ko kolesarske steze ne bodo očiščene snega.
 
2. Sodelovali bomo v Evropskem tednu mobilnosti. Načrti kako bomo sodelovali še niso izdelani, vsekakor pa bomo z našimi dejavnostmi poskušali vzpodbuditi čimvečje število ljudi, naj se na vse vrste mestnih aktivnosti vozijo s kolesom. Poleg tega bomo vzpodbujali varno kolesarjenje z vzpodbujanjem vožnje v pravi smeri, uporabi kolesarskih kuči in odgovornega obnašanja v prometu. Tudi uporaba varnostnih čelad bo omenjena.
 
3. Objavljali bomo članke povezane z varnostjo v cestnem prometu na naši internetni strani. Ti članki bodo obravnavali in predlagali izboljšave pri vodenju kolesarjev skozi križišča in po kolesarskih stezah. Tradicionalna objava našega društva se imenuje: ''Pasti za kolesarje v Ljubljani''. Ta članek izpostavlja odseke kolesarskega omrežja, ki so za kolesarje nevarni. Namen tega je opozoriti mestno oblast, kje naj intervenira in izboljša mestno kolesarsko infrastrukturo. Do takrat pa objave služijo kot opozorilo članom na pomankljivosti v kolesarskih poteh, ki jih bodo morebiti uporabljali.
 
4. Stalno si bomo prizadevali soustvarjati varno kolesarsko infrastrukturo v mestu. To bomo dosegli s podajanjem pobud za izboljšavo, dograditev, vzdrževanje kolesarske infrastrukture in izničenjem nevarnih odsekov na mestno oblast. Za dosego tega namena uporabljamo za komuniciranje internet in osebna srečanja.
Prav tako sodelujemo z mestnim projektom Civitas Elan (http://www.civitas-initiative.org/project_sheet?lan=en&id=10), kjer bomo predstavili naše predloge kako ustvariti varno, udobno in popolno kolesarsko infrastrukturo. Namen tega pa je preusmeriti čim večje število ljudi iz uporabe osebnih vozil na uporabo kolesa, javnega prevoza in hoje.

 

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0