MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Zebra Graphic d.o.o.

  1. Polski
  2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 
V naslednjih treh letih bomo skupaj v partnerstvu z Državno agencijo za varnost v prometu (Ministrstvo za promet) organizirali distribucijo osebnih varnostnih pripomočkov (odsevnikov za pešce, odsevnih brezrokavnikov, odsevnih trakov), in to po neprofitnih cenah ali celo brezplačno (promocijska darila). S tem bomo spodbujali boljšo vidljivost pešcev in kolesarjev na cesti in po možnosti preprečili število smrtnih žrtev v skupinah, kot so: šole, vrtci in domovi za starejše občane. Organizirali bomo približno 2 do 3 akcije na leto in tako obiskali okrog 30 do 40 šol, vrtcev in domov za starejše občane.
Za cilj smo si zastavili seznaniti 20 000 ljudi z vprašanji cestnoprometne varnosti.
Med razdeljevanjem materiala bomo ljudem nudili informacije o nevarnostih, ki pretijo na cestah in jim svetovali, kako se nesrečam lahko izognejo.
 
Začetek zaveze: 1. 11. 2008 / Konec zaveze: 1. 11. 2011.
Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0
Email