MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  1. Polski
  2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 

V Sloveniji je okrog 50 velikih birojev za načrtovanje cest z več kot 500 uslužbenci. V zadnjih 10-15 letih so ti biroji delali v okviru nacionalnega avtocestnega programa predvsem na načrtovanju avtocest in glavnih cest, manj pa na načrtovanju cest v urbanem okolju.

Ker se več kot 60% tragičnih prometnih nesreč zgodi na urbanih cestnih omrežjih, se moramo bolj osredotočiti na probleme mestnih ulic. Zato je zelo pomembno usposabljati cestne inženirje za rešitve, ki umirjajo promet in za moderno in sodobno načrtovanje ulic. V Sloveniji smo implementirali nekaj dobrih projektov na področju urbanega cestnega načrtovanja in tako imamo na naših cestah kar nekaj dobrih primerov najboljših praks, vendar to ni dovolj. Učiti se moramo tudi iz evropskih izkušenj in našim načrtovalcem cest pokazati razne možne rešitve.

V naslednjih treh letih nameravamo organizirati okrog 20 nepridobitnih in brezplačnih delavnic na temo umirjanja prometa in modernega načrtovanja cest in urbanih cest. Na vsako delavnico nameravamo privabiti okoli 30 do 40 udeležencev iz različnih birojev za načrtovanje cest v Sloveniji. To pobudo bomo naznanili na Slovenskem kongresu o cestah in prometu, ki bo oktobra 2008 v Portorožu in kjer pričakujemo do 2 000 udeležencev.

Delavnice bodo trajale pol dneva (od 9:00 do 12:00) in sestavljala jih bodo predavanja in diskusije na naslednje teme:

  • umirjanje prometa
  • nove rešitve v načrtovanju cest, predvsem na področju črnih točk
  • sodobno moderno načrtovanje cest
  • sodobno moderno načrtovanje cestnih križišč.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0