MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

  1. Polski
  2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 

S svojimi aktivnostmi bo naša Zveza v naslednjih treh letih prispevala k izboljšanju nekaterih področij cestnoprometne varnosti v Sloveniji.

  1. Člani naše Zveze (vsi so poklicni vozniki) bodo skrbeli za to, da bodo otroci varno prečkali ceste na poti v šolo in na poti nazaj domov. Od začetka šolskega leta v septembru bo preko 1 000 naših članov v akciji vsak dan. Člani bodo prisotni na prehodih za pešce blizu šol, zavirali bodo promet in pomagali otrokom, da bodo varno prečkali cesto. V naslednjih treh letih bomo take aktivnosti organizirali celo šolsko leto.
  2. V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in okrog 500 slovenskimi osnovnimi šolami bomo organizirali najmanj 5 tekmovanj na leto, ki bodo vključevala risanje, književnost in pesništvo na temo varnosti v cestnem prometu. Izbrana najboljša umetniška dela na temo cestnoprometne varnosti bodo objavljena v nacionalnih in krajevnih časopisih, v naši interni reviji »Prometni vestnik« in na našem spletnem mestu.
  3. Pripravili bomo okrogel papirnat prospekt (z naslovom »Hitrost ubija«). Sestavljajo ga trije papirni krogi, od katerih se vsak posebej lahko vrti in tako kažejo razne pomembne podatke v zvezi s hitrostjo v prometu. Glavni namen je prikazati korelacijo med hitrostjo in zavorno razdaljo. Vsako leto bomo izdelali preko 40 000 kosov in jih dostavili mladim voznikom. Distribuirali jih bomo v avto šolah in na policijskih postajah, kjer jih bodo izročali kršiteljem hitrosti v vožnji.
  4. Vsako leto bomo različnim voznikom (mladim, domačim in tujim) in potnikom razdelili 250 000 prospektov s podatki o pomembnosti uporabe varnostnih pasov. Distribucijo bomo izvajali na javnih parkiriščih in pred velikimi nakupovalnimi centri.
  5. Enkrat na leto bomo v nekaj večjih mestih organizirali kombinacijo različnih aktivnosti v zvezi s cestnoprometno varnostjo za mladino od 15. do 27. leta. Namen teh aktivnosti je informirati mlade ljudi o varnosti v cestnem prometu. Dogodki bodo potekali v javnih dvoranah, kjer bomo z uporabo različnih medijev (filmov, predavanj, predstav) opozarjali mladino na probleme, kot so hitra vožnja, varnostni pasovi, alkohol in vožnja. Aktivnosti bodo trajale en vikend in privabile okoli 5 000 udeležencev.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0