MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Zveza paraplegikov Slovenije

 1. Polski
 2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Za cilj smo si zastavili med vsemi udeleženci dvigniti zavest o nevarnostih na cestah in pospeševati odgovorno vožnjo. V naslednjih treh letih se bodo naše akcije osredotočale na mladino v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, pa tudi na javnost nasploh.

 1. V slovenskih osnovnih šolah bomo izvedli kampanjo za dvig zavesti. Letno bomo ponudili 30 predstavitev in razložili naslednje teme vsaj 1 500 otrokom:
  • Nevarnosti na cesti
  • Poškodbe, ki so posledice nesreč
  • Varna uporaba ceste
  • Uporaba varnostnih naprav (odsevniki, zavore, čelade)
  • Pripovedovanje zgodb o ljudeh, ki so utrpeli poškodbe v prometnih nesrečah
 2. Druga področja delovanja so namenjena širši javnosti, posebno varnost za motoriste, uporaba čelad in varna vožnja:
  • Organizirali bomo redne sestanke z motorističnimi klubi (MC Firestarters) s predavanji zdravnikov reševalcev, igranjem košarke na vozičkih in povabili šole k udeležbi v teh dogodkih.
  • Sodelovali bomo z nacionalno TV v oddajah s poučnimi dogodki (Tednik, Dobro jutro, TV Škofja Loka, TV Pika…) na področju cestnoprometne varnosti.
  • Na naši spletni strani bomo ustanovili sekcijo za cestnoprometno varnost, v kateri bomo poročali o vseh poprej omenjenih aspektih. Naša spletna stran prejme okrog 500 obiskov na dan.
 3. V sklopu sporazuma o čezmejnem sodelovanju (operativni program Slovenija-Italija) bomo zagotovili informacije, da bi tako dvignili zavest in organizirali aktivnosti, ki bi izboljšale cestnoprometno varnost in primerno vedenje v cestnem prometu.
  V okviru tega programa načrtujemo internetni televizijski kanal ALPE ADRIA, ki bo pospeševal odgovorno obnašanje na cestah in predstavljal posledice nesreč pri vožnji.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0