MOBILNOST IN PROMET
Evropska listina o cestnoprometni varnosti
node

Zavod Varna pot

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Kot nevladna organizacija želi Zavod Varna pot zaščititi vse uporabnike cest in prometa. Zavod Varna pot se zavezuje, da bo v naslednjih treh letih s pomočjo strokovnjakov, organizacij in z zdravniško, socialno, pravno in duhovno pomočjo izvedel naslednje akcije, ki bodo nudile strokovno svetovanje žrtvam prometnih nesreč in dvigale družbeno zavest, osebno odgovornost kulturo v cestnem prometu:

  1. Z izobraževanjem mladih uporabnikov cest v delavnicah »5x STOP je COOL« nameravamo preprečevati smrt in poškodbe na cestah. Organizirali bomo približno 70 neprofitnih delavnic na leto in v to bi želeli vključiti 1 500 mladoletnikov.
    Cilj delavnic »5x STOP je COOL« bo prikazati in razložiti cestnoprometno varnost mladim ljudem. Upamo, da bomo z naslednjim procesom uspeli spremeniti njihove odnose in stališča do cestnoprometne varnosti: razvijanje strpnosti, pozornost in pozitiven odnos do drugih udeležencev v prometu, temeljni razlogi pripenjanja varnostnega pasu in nošenja čelade, posledice prehitre vožnje, agresije, vožnje v vinjenem stanju in vožnje pod vplivom alkohola … Delavnice vključujejo različne družabne igre in metode skupinskega dela, prek katerih se mlade ljudi stimulira k razmišljanju o cestnoprometni varnosti in razumevanju njenega pomena, izmenjavi mnenj in pogledov v skupini, izgradnji pozitivnega odnosa do cestnoprometne varnosti. Delavnice vključujejo tudi predstavitve in življenjske zgodbe mladoletnikov, ki so žrtve prometne nesreče, predvajanje filma, ki kaže posledice vožnje v vinjenem stanju, nato še predavanje strokovnjaka in spletni forum, na katerem si mladi ljudje lahko izmenjujejo mnenja in debatirajo o cestnoprometni varnosti.
  2. Brezplačne izobraževalne tečaje s poukom o uporabi otroških varnostnih avtomobilskih sedežev bomo ponudili približno 1 000 medicinskim sestram in babicam, staršem, pedagogom in drugim, ki želijo izboljšati varnost otrok.
    Izobraževalni tečaji se bodo odvijali v otroških vrtcih, bolnišnicah, Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo in na drugih lokacijah po Sloveniji. Tečaji bodo vključevali praktične prikaze uporabe otroškega varnostnega avtomobilskega sedeža in druge informacije v zvezi z varnostjo otrok v cestnem prometu.
  3. Organizirali bomo konferenco z naslovom »Transportiranje prizadetih otrok«, katere cilj je predstaviti varnost prizadetih otrok javnosti in vladi. Rezultat konference bo, med drugim, zagotovil osnovo za zamenjavo predpisov, ki zadevajo prevoz prizadetih otrok in ustanovitev posebne strokovne skupine, ki bo vključevala 100 strokovnjakov z različnih področij –medicine, transporta, policije, cestnoprometne varnosti. Te strokovne skupine bodo nudile brezplačne informacije in nasvete glede cestnoprometne varnosti in transporta prizadetih otrok, in to prek raznih delavnic za starše in varuhe prizadetih otrok.
  4. Vsak tretji vikend v novembru bomo organizirali dogodek na Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč in nato prižgali svečke v čast in spomin žrtvam prometa. Organizirali bomo tudi govore o vprašanjih prometa in cestnoprometne varnosti v Ljubljani, kjer se bo odvijal glavni dogodek. S kampanjami v sredstvih javnega obveščanja bomo spodbujali ljudi k odgovornemu obnašanju v prometu, da bi lahko skupaj ta vikend označili kot vikend brez nesreč.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0