MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Rdeči križ Slovenije

  1. Polski
  2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Rdeči križ Slovenije se zavezuje, da bo v naslednjih treh letih izvajal akcije za varnost v cestnem prometu. V tem pogledu bomo:

  1. Dvignili zavest o prvi pomoči in cestnoprometni varnosti s pomočjo vzgoje otrok in mladine. V usposabljanje bodo vključeni osnovnošolski otroci (okrog 150 – 200 osnovnih šol) od 5. do 9. razreda (otroci starosti od 11 do 15 let, skupno 17-18 000 otrok). Otroke želimo motivirati, da bodo postali odgovorni uporabniki cest, sposobni nuditi prvo pomoč v različnih situacijah. Usposabljanje bo sestavljeno iz učnih ur in praktičnih vaj na področju prve pomoči.
    Omogočili ljudem, da se v izobraževalnih aktivnostih ob različnih priložnostih usposobijo v veščinah prve pomoči (naše neposredne in posredne izobraževalne aktivnosti bodo dosegle 10 000 družin/gospodinjstev).
  2. Organizirali bomo tekmovanja šolskih ekip prve pomoči na krajevni, regijski in nacionalni ravni. Vsako šolsko ekipo sestavlja 6 učencev. Ekipa, ki bo zmagala na krajevnem tekmovanju, bo tekmovala na regijskem tekmovanju, nato bosta dve zmagoviti ekipi z regijskega tekmovanja, tekmovali še na nacionalni ravni.
    Tekmovanja sestavljata teoretični del (test s 25 vprašanji o prvi pomoči, 15 o cestnoprometni varnosti in 10 o gibanju Rdečega križa) in praktično preverjanje znanja (kot v realnih situacijah). Ekipe sestavljajo otroci, rekrutirani iz 6. do 9. razreda. Računamo, da bomo imeli v letu 2008/2009 med 150 in 180 šolskih ekip.
  3. Aktivno bomo podprli ključne dejavnosti komplementarnega programa Strokovnega sveta za varnost cestnega prometa, policije in Zavoda Varna pot. Vsako leto se bomo sestali in se pogovorili o našem sodelovanju v obliki vzajemne podpore. Nudili bomo podporo in se pridružili vsem aktivnostim slovenskega Strokovnega sveta za varnost cestnega prometa, policije in Zavoda Varna pot v zvezi s pospeševanjem varnostnih pasov, uporabe odsevnikov, zaustavljanja hitrosti in izločitve alkohola, kadar vozimo. Udeležili se bomo aktivnosti in prikazali veščine prve pomoči. Po omrežju 56 krajevnih organizacij bomo razdeljevali letake in prospekte.
  4. Vodili bomo medijsko kampanjo o varnosti v cestnem prometu. Za objavo in razširjanje v različnih sredstvih javnega obveščanja bomo pripravili sporočila o cestnoprometni varnosti in prvi pomoči. Tri mesece bomo po radiu in televiziji predvajali brezplačne avdio in video reklamne spote in pripravili veliko število sporočil, ki jih bodo oddajali lokalni mediji. Uporabili bomo tudi naše spletne strani. Naše stalno sporočilo je »Samo eno življenje imaš - Pazi kako z njim ravnaš«. Naše drugo sporočilo pa se glasi »Prva pomoč ni nesreča«.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0