MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
node

Omega Consult projektni management, d.o.o.

  1. Polski
  2. Slovenščina
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Merjenje dejanske hitrosti motornih vozil na celotnem slovenskem cestnem omrežju je redna dejavnost našega podjetja. Listini se zavezujemo z uporabo rezultatov naših merjenj v letni sistematični raziskavi o odnosih do hitrosti in varnem obnašanju v cestnem prometu kar se tiče uporabe: voznikovega in sopotnikovega varnostnega pasu, naprav za zadrževanje otrok na sedežih in čelad.

Naša brezplačna letna sistematična raziskava bo sestavljena iz dveh delov:

  • vprašalnik, objavljen na naši spletni strani, ki ga bo izpolnilo 500 oseb
  • intervju z vsemi našimi zaposlenimi (28).

Tako vprašalnik kot smernice za intervjuje bomo sestavili v skladu z rezultati merjenja.

Sistematična raziskava bo o odnosih voznikov do omejitev hitrosti in o njihovem obnašanju glede na varnost v cestnem prometu (uporaba varnostnega pasu, naprav za zadrževanje otrok na sedežih in čelad).

Rezultati raziskave bodo natisnjeni na naši spletni strani, ki ima okoli 1 000 rednih obiskovalcev.

Rezultate za naše uslužbence (28) bomo objavili v posebni delavnici z uvodnim predavanjem o pomembnosti spoštovanja omejitev hitrosti in drugih varnostnih zakonov (varnostni pasovi, naprave za zadrževanje otrok …).
Implementacija raziskave med našimi uslužbenci in na spletnem mestu bo dvignila zavest o cestnoprometni varnosti.

Ljubljana, 26. junij 2008

Notified for renewal? 
0